Friss hírek, tájékoztatók


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok

Balatonrendesi hírek, tájékoztatók, események 2017.

--------------------------------------------------------------------------------
 

Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. május 8. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. május 5.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 04. 24.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. április havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 19.


Intézményi térítési díjak

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő, Veszprém megyei ellátási területtel rendelkező intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2017. április 1. napjától fizetendő intézményi térítési díjak.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 12.


Lakossági zöldhulladék gyűjtése

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 10.


Húsvéti játszóház 2017.04.17-én

Kedves Gyerekek és Érdeklődők!

Sok szeretettel várunk Titeket a 2017.04.17-i Húsvéti játszóházba.

14:00-tól kézműves foglalkozással és sportjátékokkal készülünk a Kultúrház melletti területen.

Balatonrendes, 2017. 04. 05.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. április 3. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. március 31.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 03. 22.


Rendőrségi fórum

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság

2017. március 30. napján (csütörtök) 17:00 órakor

konzultációs fórumot tart a közbiztonság, a közlekedésbiztonság, és a bűnügyi helyzettel kapcsolatos problémák megbeszélése érdekében.

Fórum helye: Balatonrendes Kultúrház

Minden érdeklődőt várunk!

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 03. 21.


Óvodai beiratkozás

Óvodai általános felvételi időpont 2017/2018. nevelési évre Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2017/2018. nevelési évre a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

2017. április 24. 8.00-11.30 óráig
2017. április 25. 8.00-11.30 óráig
2017. április 26. 11.30-16.00 óráig

A beíratás helye: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda, Révfülöp Óvoda köz 20.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 03. 21.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 04-05 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 04. havi tájékoztató

2017. 05. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 03. 20.


Iskolai beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 08.00-19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 08.00-19.00 óráig

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 03. 16.


Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen az alábbi helyen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Balatonrendes, 2017. 03. 16.


MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton meghívja Önt és Kedves Családját az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre.

Időpontja: 2017. március 15. szerda 10:00 óra

Helyszín: Balatonrendesi Kultúrház

Balatonrendes, 2017. 03. 13.


Lomtalanítás

Balatonrendesen 2017. május 15. (hétfő) 7:00 - 17:00 óráig lomtalanítást tartunk.

Konténerek helye: Bányász utca (régi játszótér), Horog - Hullám utca kereszteződése

Balatonrendes, 2017. 03. 10.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Kővágóörs 0282/10. hrsz-ú (természetben a Kővágóörs-Pálköve strandon levő), kivett strandfürdő megnevezésű ingatlan 25 m2 nagyságú területrésze 2017. május 15-étől 2021. szeptember 30-áig terjedő határozott időre történő bérbeadására.
A bérbeadásra meghirdetett terület az ingatlan nyugati oldalon levő kerítése mellett található.
A meghirdetett területen a vízi sportszer kölcsönzési tevékenység folytatható.

A pályázati kiírás időpontja: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. péntek 12:00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.

A bérleti díj 2017. évre minimum 100. 000 Ft/ év.

Bővebb tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 03. 03.


FELHÍVÁS

Balatonrendes Település Önkormányzata

a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

"(3a) 732  Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés  a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján."

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol

- arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
- a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály   legkésőbb 2018. december 31-éig  ad lehetőséget. 

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét , hogy   2017. április 15-éig írásban  jelezhetik a települési önkormányzat feléa bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Balatonrendes Település Önkormányzata

Balatonrendes, 2017. 03. 01.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. március 6. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. március 3.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 02. 28.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. február 6. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. február 3.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 02. 01.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 02-03 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 02. havi tájékoztató

2017. 03. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 01. 24.


FALUSI DISZNÓVÁGÁS BALATONRENDESEN

2017. FEBRUÁR 10-11.

Kedves Balatonrendesi lakók, üdülőtulajdonosok!

Balatonrendes Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját egy igazi falusi disznóvágásra, mely egyszerre közösségi élmény, vidéki nyugalom, hagyományos ízvilág.

Az elmúlt évekkel ellentétben a rendezvényre az alábbiak szerint kerül sor:

2017. február 10-én pénteken 7:30 órakor

kezdődik a disznóvágás, a nap során figyelemmel kísérhető

a feldolgozás folyamata, illetve 9-10 óra között lehetőség van

a sült vér, valamint a friss máj elfogyasztására

Február 11-én szombaton 14:00 órakor

a kultúrházba disznótoros ebédre

várjuk a balatonrendesi állandó lakókat, üdülőtulajdonosokat

A kultúrház korlátozott befogadóképessége miatt kérjük, hogy ügyfélfogadási időben legkésőbb február 09-én 16:00 óráig a 06-87/777-100 telefonszámon jelezni szíveskedjenek az ebéden való részvételi szándékukat.

Az ebéd elfogyasztása minden balatonrendesi lakónak és üdülőtulajdonosnak térítésmentes, viszont a rendezvény költségeihez szívesen fogadunk felajánlást, támogatást a kultúrház nagytermében elhelyezett adományládába.

Az ebédhez ásványvizet biztosítunk, egyéb italról mindenki saját igényének, ízlésének megfelelően gondoskodni szíveskedjen.

Mindenkit szeretettel várunk!

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 01. 19.


Tájékoztató a kéményseprés 2017. évi tervezett időpontjáról

A sormunka elvégzésének tervezett időpontja a településen: 2017. június 06.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 01. 19.


DRV tájékoztató - elfagyások megelőzése

Az elmúlt napok tartósan fagyos időjárása miatt ügyfélszolgálatunkra rendkívül sok hibabejelentés érkezett és érkezik jelenleg is mérőelfagyás miatt, melynek köszönhetően vonalaink leterheltek, sok esetben hosszas várakozás után tudják csak diszpécser kollégáink fogadni a felhasználók bejelentéseit, amely miatt felhasználóink türelmét és megértését kérjük!

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 01. 10.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. január 9. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. január 6-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 01. 04.


 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes