Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

2008. október 7.-én 14.00 órakor

a balatonrendesi Polgármesteri Irodában.

Napirend: 

1. "Balatonrendes szennyvízcsatorna III.ütem" tárgyú beruházás közbeszerzési eljárásában nyertes pályázó kiválasztása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. 5/2006. /IV.7./ "Szolgáltató Centrum" /számítógépes klub/ működésének díjtételeiről szóló rendelet felülvizsgálata. >> előterjesztés >> tervezet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4. Településszerkezeti Terv készítésére pályázati lehetőség. Tájékoztató a Rendezési Tervvel kapcsolatban érkezett állásfoglalásokról. >> előterjesztés >> tervezet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. A "Rendesi" Kommunális és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződések. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. Balatonrendes 03/8 hrsz-ú ingatlan földhivatali nyilvántartásban történő átvezetése és tájékoztató az eddig önkormányzati döntés alapján elvégzett tevékenységről. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. VÍZMŰ vagyon önkormányzati tulajdonba adásának kezdeményezése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

8. Radzik Kálmán 017 hrsz-ú út vétel illetve csere iránti kérelme. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

9. Vegyes ügyek.

Tájékoztatók:

  • a helyi adórendeletek módosításához. >> tájékoztató

  • a 2008. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. >> tájékoztató

  • környezetvédelmi program készítése tárgyában a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Kht.-val kötött vállalkozási szerződésről, melyet Ábrahámhegy Község Önkormányzat mint gesztor önkormányzat köt.
    >> tájékoztató

Zárt ülés:

1. Révfülöp és Térsége Intézményirányító Társulási Megállapodás felülvizsgálata.

Balatonrendes, 2008-10-01

Takács Ferenc
Polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes