Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2008. december 09.-én 18.00 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Napirend: 

1. Tájékoztató a "Támasz" és a "Szebb Gyermekkorért "Szociális Alapszolgáltató Társulások jövőbeni helyzetével kapcsolatban és a szükséges önkormányzati határozatok felülvizsgálata. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Október 23-i rendezvényre kapott támogatásról lemondás.. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3. NABE támogatási kérelme. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. Kistérségi Mentőállomás támogatása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Tájékoztató:

- a kommunális szeméttelep és a hulladékszállítás működésével kapcsolatos megbeszélésekről. /írásos anyag nem készült, mivel a megbeszélésre december 3-án kerül sor./
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

- a szennyvízcsatorna III.ütem részműszaki átadásáról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

- a Basalt Középkő Kőbányák Kft. birtokvédelmi kérelme.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. 4./bekezdés a./pontja alapján zárt ülés keretében:

1. Balatonrendes önkormányzat tulajdonát képező 98 hrsz-ú ingatlan cseréje a Balatonrendes 0238 hrsz-ú ingatlannal.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Tájékoztató a Körjegyző 2008. évi teljesítménykövetelményeinek értékeléséről.

Balatonrendes, 2008-12-02

Takács Ferenc
Polgármester
/telefonon történt egyeztetés alapján/

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes