Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2009. január 30.-án 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Balatoni Hajózási Zrt. megkeresése a Pálkövei uszályrakodó megközelítésének ügyében.
>> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Körjegyzőség 2009.évi költségvetésének I. fordulós tárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

3. Balatonrendes Önkormányzat 2009. évi költségvetés első fordulójának tárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4. Képviselő-testület munkatervének jóváhagyása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. 2009.évi rendezvényterv. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. 2008.évi rendezvények elszámolása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

8. Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

9. Rendezési Terv módosításával kapcsolatos beadványok megbeszélése, és érkezett árajánlatok megtárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

10. Kommunális szeméttelep ügyében hozott másodfokú döntésről tájékoztató. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

11. Melkovics Pálma egyéni vállalkozóval kötött szerződés felbontása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

12. Révfülöpi Általános Iskola társulási szerződésének módosítása, egységes szerkezetben történő jóváhagyása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

13. Kardos Gábor közkezdeményező közérdekű javaslata. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

14. Alapítványok, egyesületek 2009.évi támogatási kérelme. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

15. Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása által ellátandó feladatok /házi segítségnyújtás, családsegítés, étkeztetés / helyzetéről tájékoztató. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

16. Gyalogátkelőhely tervezésére érkezett árajánlat. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

17. Közvilágítás korszerűsítésére érkezett árajánlat. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

18. Révfülöpi Általános Iskola munkaügyi perével kapcsolatos költségviselés. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Tájékoztató:

- a 2008. IV. n.évi képviselő-testületi határozatokról. >> tájékoztató

- a Rendezési Tervvel kapcsolatban elmaradt pályázat benyújtásáról. >> tájékoztató

- Balatonrendes 0169/7 és 0169/8. hrsz-ú ingatlanok önkormányzati tulajdonba kerüléséről beszerzett információkról. >> tájékoztató

- "Adóparadicsommá válhat Komlóska" című cikk. >> tájékoztató

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. 4./bekezdés a./pontja alapján zárt ülés keretében:

1. Lakásfenntartási támogatási kérelem.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. A 98. hrsz-ú ingatlan /csemetekert / cseréje.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Balatonrendes, 2009-01-23

Takács Ferenc
Polgármester
/telefonon történt egyeztetés alapján/

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes