Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2009. március 27.-én 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. "Rendesi" Kommunális és Szolgáltató Kft könyvelőjének beszámolója.

2. Szociális rendelet felülvizsgálata, közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés   >> melléklet   >> melléklet

3. Körjegyzőség 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

4. Balatonrendes Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.) rendeletének módosítása >> előterjesztés   >> melléklet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. Balatonrendes Önkormányzat 2008. évi költségvetés teljesítésének elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. 2009. évi Közbeszerzési terv elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. Balatonrendes Község Önkormányzat 86/2008. (IV. 25.) számú (Balatonrendes 03/8 hrsz-ú ingatlanon ásványvízkút létesítésére benyújtott árajánlat elfogadása) határozatának módosítása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

8. Rendezési Terv elkészítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

9. Balatonrendes község forgalmi rendjének felülvizsgálata az 1988. évi I. törvény 34. §. (2) bekezdése alapján. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

10. Kérdések, interpellációk.

Tájékoztatók:

11. 78 (Simon István utca) helyrajzi számú ingatlanról. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

12. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről (hulladéklerakó ingatlan határainak rendezése, MÁV Zrt. peronmagasítási beruházása, játszótér pályázat). >> előterjesztés

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdése alapján zárt ülés keretében:

Tájékoztató a közfoglalkoztatásról.

Balatonrendes, 2009-03-19

Takács Ferenc
Polgármester

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes