Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2009. április 24.-én pénteken 8.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Basalt Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes Község Önkormányzata közötti birtokvédelmi ügyben a Tapolcai Városi Bíróságon tartott tárgyalásról tájékoztató.
Előterjesztő: Dr. Ujfalusy Éva ügyvéd

2. Szociális rendelet felülvizsgálata, közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

3. Gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok értékelésének megtárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

4. Közfoglalkoztatási Terv módosítása. >> előterjesztés   >> melléklet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. Pályázat benyújtásának lehetőségéről tájékoztató a Rendesi Kommunális és Szolgáltató Kft. ügyében, és a Kft. további működése.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, Perger János ügyvezető

6. Rendezési Tervvel kapcsolatban Dr. Bíró Sándor által összeállított dokumentáció megtárgyalása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

7. Balatonrendesi Könyvtár dolgozójának beszámolója.
Előterjesztő: Lakos Lászlóné könyvtáros

8. Balatonrendes Kultúrájáért Alapítvány Elnökének beszámolója.
Előterjesztő: Krigler Balázsné kuratóriumi elnök

9. Pályázati lehetőségek. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

10. Lomtalanítás előkészítése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

11. Közvilágítás korszerűsítésének tárgyalása, azzal kapcsolatos megtérülés számítása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

12. 17/2009 (I. 30) számú KT határozat módosítása (Gyalogátkelőhely tervezés). >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

13. Lakossági hulladék elhelyezésére és elszállítására árajánlatok bekérése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

14. Kérdések, interpellációk.

Tájékoztatók:

15. A 2009. I. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

16. Balatonszepezd önkormányzatnak a Révfülöpi Óvodai Intézményfenntartó Társulásból történő kilépéséről. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

17. Szennyvízcsatorna III ütem műszaki átadásáról, valamint Ivóvíz hálózat bővítés (285/2 és 288 hrsz) műszaki átadásáról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

18. Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézmény gépeinek megvásárlásáról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

19. Balatonrendes 288 hrsz-ú úton elektromoshálózat megépítésére érkezett megkeresés.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (4) bekezdése alapján zárt ülés keretében:

1. Átmeneti segély iránti kérelem.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Balatonrendes, 2009-04-17

Takács Ferenc
Polgármester

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes