Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2009. május 22.-én pénteken 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Jakab Gyula /Balatonrendes 169/7-8. hrsz-ú / ingatlanának ügye. >> előterjesztés
Takács Ferenc polgármester

2. Badacsonyvidéki Önkormányzatok Köztisztasági Intézményétől egy darab konténer-szállító autó vásárlása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3. Tóth Lászlóné /Balatonrendes 98 hrsz./ ingatlan cseréjének ügye. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4. Balatonrendesi szemétteleppel kapcsolatos ügyek a bezárás után. /őrzés, védelem, stb./
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. Rendezési Terv módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. Falunapra gyermekek elszállásolása a kultúrházban.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. Falunap előkészítése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester
Meghívott: Krigler Balázsné kuratórium elnöke

8. Gyalogátkelőhely járdaburkolat kiépítésére vonatkozó megbeszélés.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

9. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulással a hulladéklerakók rekultivációjához szükséges együttműködési megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

10. Balatonrendes, Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon létesítendő kút vízjogi engedélyezési eljárásához a tulajdonostársakkal való megállapodás elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

11. Badacsonytomaj Tatay Sándor Általános Iskola támogatási kérelme.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

12. Balatonrendes község közigazgatási területén a települési szilárdhulladék begyűjtésére, elszállítására, elhelyezésére és ártalmatlanítására érkezett ajánlatról döntés. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester
Meghívott : Perger János "Rendesi" Kft. ügyvezetője.

13. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló 5/2009. /III. 05./ rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

14. Ábrahámhegy és Balatonrendes Önkormányzatok által létrehozott Ábrahámhegy - Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzőség Alapító Okiratának felülvizsgálata. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

15. Kérdések, interpellációk.

Tájékoztatók:

16. Balatonrendes Önkormányzat költségvetésének jelenlegi állapotáról 2009. IV. 30-ig. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

17. Ingatlancímek aktualizálása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Balatonrendes, 2009-05-18

Takács Ferenc
Polgármester

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes