Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2009. október 30.-án pénteken 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Körjegyzőség 2009. I-III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

2. Balatonrendes Önkormányzat 2009. I. - III. n. évi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3. A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

4. Vasutállomáson lévő peron felújítására támogatási szerződés megkötése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, meghívott: Csilléry Béla

5. E-ON kompakt közvilágítási tarifára vonatkozó ajánlatának és szerződésének megtárgyalása
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, meghívott: Polgár Zsolt >> előterjesztés

6. Az ivóvízszolgáltatás díjáról szóló rendelet megalkotása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. Templom torony felújítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, meghívott: Földi István plébános, Perjés Kornél

8. Rágcsálók elszaporodásának kérdése a községben.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

9. Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész által küldött szakmai ellenőrzés Balatonrendes község Helyi Építési Szabályzatára vonatkozóan.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

Tájékoztatók:

10. A 2009. III. n. évi képviselő-testületi határozatokról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

11. A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila körjegyző

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §. 4./ bekezdése alapján zárt ülés keretében:

1. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása.

Balatonrendes, 2009-10-26

Takács Ferenc
Polgármester

 

 

 

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes