Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. február 05.-én pénteken 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Rendezési Terv módosításával kapcsolatos döntéshozatal. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester, meghívott: Dr. Bíró Sándor

3. Balatonrendes Község Önkormányzat 2010. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. Alapítványok, egyesületek támogatásának elszámolása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

5. Közfoglalkoztatási terv elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. Csatornaszolgáltatással kapcsolatban lakossági fogyasztók támogatására állami támogatásról döntéshozatal.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

7. Alapítványok, egyesületek 2010. évi támogatási kérelme. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

8. Balatonrendes 270/3. és 270/4 hrsz-ú ingatlan megosztására érkezett kérelem tárgyalása.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

9. Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi rendezvényterve. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

10. Telekadó rendelet felülvizsgálatára érkezett kérelem. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

11. A 2009. évi rendezvények elszámolásáról. >> előterjesztés
Előterjesztő: Víziközmű Társulat Elnöke

12. A 2009. IV. n. évi képviselő-testületi határozatokról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester >> előterjesztés

13. Vasúti menetrend módosításával kapcsolatos indítványról.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12. §. 4./ bekezdése alapján zárt ülés keretében:

Lakásfenntartási támogatási kérelem.

Balatonrendes, 2010-01-27

Takács Ferenc
Polgármester

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes