Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. február 12.-én pénteken 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. A helyi adókról szóló rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

2. Balatonrendes Önkormányzat 2010. évi költségvetésének elfogadása. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

3. Balatonrendes 621, 083 és 088 hrsz-ú út vezetékszolgalmi joggal való terhelése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

4. Kommunális hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélye. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

5. Balatonrendes község internetes hálózatának kiépítésére érkezett felvetés.
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

6. Mazák Csaba kérelme a Rendezési Terv módosítására. >> előterjesztés
Előterjesztő: Takács Ferenc polgármester

 

Balatonrendes, 2010-02-04

Takács Ferenc
Polgármester

 

 

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes