Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. július 29.-én csütörtökön 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Egyes kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester >> előterjesztés >> melléklet 1 >> melléklet 2

2. Balatonrendes 273/3, 273/4. hrsz-ú ingatlanok megosztási ügye. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

3. Hullám utcai /2,7 hektáros terület / ingatlan hasznosítása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester >> előterjesztés

4. Helyi Választási Bizottsági tagok választása.
Anyag később kerül kiküldésre, illetve ülés napján.

5. Balatonrendes, Arany J. utca tulajdonjog rendezés tárgyában hozott határozat módosítása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester >> előterjesztés

Az 1.-3. napirendek előterjesztéseit a július 9-i ülésre - amely elhalasztásra került - már kiküldtük.

Tájékoztató:

6. Ábrahámhegyi Polgárőr Egyesület támogatása Péter-Pál Napi rendezvény felügyelete okán (szóbeli)

7. A pálkövei strandrésszel kapcsolatban folytatott megbeszélésről. (szóbeli)

Balatonrendes, 2010. július 16.

Fuchs Henrik
alpolgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes