Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. szeptember 09.-én csütörtökön 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Balatonrendes Község Településfejlesztési Tervének belterületi közlekedésfejlesztési javaslat közbenső egyeztetési anyag jóváhagyása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

2. Balatonrendes Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester >> előterjesztés >> melléklet

3. Körjegyzőség 2010. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadása. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

4. Beiskolázási segélyek megállapítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

5. Hullám utcai ingatlan hasznosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

6. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázathoz.
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

7. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési önkormányzati Társulás alapító okirat módosítás elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

8. Aktuális ügyek.

Tájékoztató:

9. A 2010. I. félévi rendezvényekről. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

10. A 2010. II. negyedévi képviselő-testületi határozatokról. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik alpolgármester

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. 2./ bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. /I. 31./ rendeletének 15. §. 8./ bekezdése alapján ZÁRT ülés keretében:

1. Kitüntetések adományozása.

Balatonrendes, 2010. szeptember 03.

Fuchs Henrik
alpolgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes