Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2008. (I. 31.) számú rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2010. október 28.-án csütörtökön 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. A helyi adókról szóló 4/2010. /III. 8. / rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

2. A települési képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2006. /X. 25./ rendelet.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

3. Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 16/2009. /X. 09./ rendeletének módosításáról. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

4. Belső ellenőrzési ütemterv elfogadása 2011. év vonatkozásában. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

5. Jelentés a 2010. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokró. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

6. Szennyvízhálózat eszközhasználati díj megállapodás módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

7. Aktuális ügyek.

Tájékoztató:

8. A növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2010. október 21.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes