Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 12. §. (2) bekezdése és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (I. 31.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2011. november 24.-én csütörtökön 9.30 órakor

hívom össze a balatonrendesi Polgármesteri Irodába.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Körjegyzőség 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző >> előterjesztés >> melléklet

2.Önkormányzat 2011. I-III. negyedévi költségvetési beszámolójának elfogadása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés >> melléklet

3. Körjegyzőség 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

4. Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

5. Önkormányzat pénzforgalmi bankszámla hitel hosszabbítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

6. Helyi adórendelet megtárgyalása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

7. Csatornaszolgáltatás díjáról szóló rendelet módosítása. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

8. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatásról szóló rendelet felülvizsgálata.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés >> melléklet

9. 2012. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

10. Gyermekorvosi és fogorvosi ellátás közös fenntartására megállapodás.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés >> melléklet

11. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérések megrendelése.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

12. Balatonrendes 0165 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásának kezdeményezése.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

13. Mindenki karácsonyának előkészítése. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

14. Hullám utca 212/5 hrsz-ú ingatlan ügye. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

15. Körjegyzőség 2012. évi kiemelt céljainak meghatározása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Soltész Attila címzetes főjegyző

16. Jelentés a 2011. III. negyedévi határozatokról. >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

17. Tájékoztató - növényvédelmi törvény alapján jegyzői hatáskörben végzett tevékenységről.
>> előterjesztés

18. Aktuális ügyek.

19. Zárt ülés.

- lakásfenntartási támogatási kérelem

Balatonrendes, 2011. november 15.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes