Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §.-a és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (I. 31.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2013. március 28.-án 11.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Polgármesteri iroda.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

2. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, közterület használatáról szóló rendelet módosítása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

3. A házasságkötések hivatali munkaidőn, valamint hivatali helyiségen kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő térítési díjak mértékéről szóló rendelet elfogadása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

4.Iskolába történő utazás költségeinek megtérítéséről szóló megállapodás jóváhagyása.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

5. A 2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadása. >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

6. A Hullám utcai 212/5. hrsz-ú ingatlanon lévő kút ügye.
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester

7. Feladatellátási megállapodások jóváhagyása (Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulása).
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >>

8. Aktuális ügyek

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2013. március 19.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes