Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §.-a és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (I. 31.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2013. október 31.-én 11.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Polgármesteri iroda.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend: 

1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. Az önkormányzat 2013. I-III. negyedévi költségvetésének elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

3. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj odaítéléséről szóló 13/2005. (XI. 30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

5. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

6. Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

7. Észak-balatoni hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

8. 2014. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

9. Tájékoztató a 2013. III. negyedévi képviselő-testületi határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

10. Aktuális ügyek

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2013. 10. 22.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes