Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §.-a és Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (I. 31.) rendeletének 15. §. (1) bekezdése alapján

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2014. február 13. napján 11.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Polgármesteri iroda.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt - a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről.
Előadó: Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

 

Napirend: 

1. Az önkormányzat 2014. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. 2014. évi közbeszerzési terv elfogadása >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

3. 2014. évi rendezvényterv elfogadása >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

4. 103/2013. (XI. 25.) határozat visszavonása >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

5. Tájékoztató a 2013. IV. negyedévi határozatokról >> előterjesztés >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

6. Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás iránti kérelme >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

7. Révfülöp Nagyközség Önkormányzata kérése a gyermekétkeztetéshez való hozzájárulásról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

8. Művelési ág változás iránti kérelem >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

9. Vegyes tulajdonú víziközművek üzemeltetése >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

10. Ivóvíz és csatornaszolgáltatással kapcsolatban pályázat benyújtása a lakosssági díjak csökkentésére vonatkozóan >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

11. Salföld község csatlakozása a Révfülöp és Térsége óvodai Intézményfenntartó társuláshoz
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

12. Óvodás gyermekek szállítására megállapodás kötése >> előterjesztés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

13. Közvilágítás korszerűsítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

14. Aktuális ügyek

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2014. 02. 03.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes