Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a és Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (X. 01.) önkormányzati rendelete 14. § 1)-2) bekezdése alapján

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2014. november 26. napján 13.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház könyvtár helyisége.

Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt - a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról. >> előterjesztés >> melléklet
Előadó: Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Napirend: 

1. A 2014. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. 2015. évi belső ellenőrzési terv elfogadása, 2014. évi belső ellenőrzési terv módosítása Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >>

3. Szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. Folyékony hulladék kezelésére érkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

5. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről szóló önkormányzatirendelet megalkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

6. 2015. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

7. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatára
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

8. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> melléklet >> melléklet >> melléklet

9. Tájékoztatás a köztemetőben történt hatósági ellenőrzésről, valamint a köztemető rendjét szabályozó önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

10. Az óvodában nyújtott gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló rendelet módosításának véleményezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

11. Hulladéklerakó egységes környezethasználati engedélyében előírt mérésekre érkezett ajánlatok elbírálása >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

12. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

13. Aktuális ügyek
>> előterjesztés

Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2014. 11. 19.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes