Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2015. szeptember 22. napján 11.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház könyvtár helyisége.


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt - a polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról. >> előterjesztés
Előadó: Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

Napirend: 

1. A 2015. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

3. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet újra alkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

5. A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartási tényállást tartalmazó önkormányzati rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

6. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

7. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

8. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés

9. A viziközművekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester >> előterjesztés >> melléklet

10. Balatonrendes 0217., 0218. és 0220/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármeste r>> előterjesztés >> melléklet

11. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2015. 09. 17.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes