Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. május 05. napján 10.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház Könyvtár helyisége.


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

Napirend: 

1. A 2015. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. Balatonrendes Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásának elfogadás
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

3. Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

5. Az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármesterv >> előterjesztés

6. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának előkészítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

7. A 2015. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

8. A temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata, a Tapolcai Járási Hivatal által végzett ellenőrzés megállapításai
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

9. A település közösségi színtereinek használati szabályzata, házirendje
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

10. Viziközmű vagyon értékelésének elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

11. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése 2015. évről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

12. Tájékoztatás a gyermekétkeztetés rendszerének átalakítása, különösen a szünidei gyermekétkeztetés bevezetésére tekintettel
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

13. Beszámoló az Önkormányzat részvételével működő társulások 2015. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

14. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

15. Tapolca Környéki Önkormányzati Társulás létszámcsökkentési döntésével kapcsolatos támogatási igénylés benyújtása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

16. Jutalmazás megállapítása a polgármester részére
Előterjesztő: Kuti Istvánné alpolgármester >> előterjesztés

17. Balatonrendes 0217., 0218., 0220/4. hrsz-ú ingatlanok értékesítésére pályázat kiírása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester

18. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2016. 04. 29.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes