Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. szeptember 22. napján 10.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház Könyvtár helyisége.


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

Napirend: 

1. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

3. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

4. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

5.A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás igénylése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

6. Kővágóörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

7. Megkeresés a Horog utca szélesítése tárgyában
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

8. Kérelem a 260-254. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése ügyében
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

9. Együttműködési megállapodás a MÁV Zrt-vel a vasútállomás takartása, környezetének rendben tartására
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

10. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2016. 09. 16.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes