Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2016. november 24. napján 10.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház Könyvtár helyisége.


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

Napirend: 

1. A 2016. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

2. A szociális tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

3. A 2017. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

4. A 2017. évi munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet

5. A Balatonrendes a 254-260. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet >> melléklet

6. A nem közművel összegyűjtött szennyvízszállítás feladatellátása 2017.01.01-től
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés >> melléklet >> melléklet

7. Vegyes ügyek

Zárt ülés:

1. A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik polgármester


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2016. 11. 18.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes