Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének tervezett ülését

2017. április 27. napján 10.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: Balatonrendes, Fő u. 1. Kultúrház Könyvtár helyisége.


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt:

A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés

Napirend: 

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

2. A 2016. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet >> melléklet >> melléklet

3. Balatonrendes Község Önkormányzata 2016. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester
>> előterjesztés  >> melléklet >> melléklet >> melléklet >> melléklet

4. Belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet

5. Anyakönyvi rendelet megtárgyalása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

6. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet >> melléklet

7. Beszámoló a társulások 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

8. 2016. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

9. Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet >> melléklet

10. Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos önkormányzati kötelezettségek teljesítésére meghatalmazás adása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

11. A 254-260. hrsz-ú ingatlanok telekhatár rendezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

12. Horog utca szélesítése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet

13. Közterület elnevezése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

14. Balatonrendes tulajdonát képező 0282/10. hrsz-ú ingatlanon lévő 25 m2 területrészre történő pályázat elbírálása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  >> melléklet

15. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelme
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés 

16. Megállapodás tervezet Kultúrház/Kultúrterem igénybevételére
Előterjesztő: Kuti Istvánné alpolgármester >> előterjesztés 

17. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2017. 04. 21.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes