Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének ülése

-----------------------------------------------------------------------------------
 

MEGHVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2018. május 15. napján 11.00 órára hívom össze.

Az ülés helye: 8255 Balatonrendes, Fő u. 1., Könyvtár helyiség


Meghívó: 

>> meghívó

Napirend előtt:

1. A polgármester beszámolója a két ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről és a képviselő-testület által hozott határozatokról
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

Napirend:

1. Közrendvédelmi beszámoló
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

2. A 2017. évi költségvetés módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet   >> melléklet   >> melléklet 

3. Balatonrendes Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásának elfogadása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet   >> melléklet   >> melléklet   >> melléklet 

4. Jelentés az Önkormányzatot érintő 2017. évi ellenőrzésekről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet 

5. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

6. A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

7. Önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet   >> melléklet 

8. Beszámoló a társulások 2017. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

9. 2017. évi rendezvények elszámolása
Előterjesztő: Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

10. Temetővel kapcsolatos díjak felülvizsgálata
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

11. Piros Lászlóné bérleti szerződés kérelme
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

12. Balatonrendes 063. és 064. hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok megvételére érkezett ajánlat
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet 

13. Balatonrendes 0217, 0218, 0220/4. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

14.Alapítványok, egyesületek támogatási kérelme
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés  

15. Gyermekorvosi feladatellátási szerződés felmondásáról döntés
Előterjesztő : Fuchs Henrik, polgármester >> előterjesztés    >> melléklet 

16. Vegyes ügyek


Kérem az ülésen megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2018. 05. 09.

Fuchs Henrik
polgármester

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes