Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendesi archív hírek, tájékoztatók 2010.-ből

-----------------------------------------------------------------------------------------
 

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton értesítem kedves betegeimet, hogy 2010. december 27-től december 31-ig szabadságon vagyok.

Helyettesít: Dr. Nagy Eleonóra Kővágóörs
Telefon: 06-20-3535-512, 06-87-464-070

Rendelési idő:

Kővágóörs:

Hétfő: 8.30 - 12.00
Kedd: 10.00 - 12.00
Szerda: 14.00 - 15.00
Csütörtök: 8.30 - 12.00
Péntek: 8.30 - 12.00

Szíves megértésüket köszönöm.

Békés karácsonyt és boldog, sikeres új esztendőt kívánok.

Dr. Németh Csaba háziorvos

HIRDETMÉNY

Felhívjuk a lakosság figyelmétaszabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairólszóló 46/2001./XII.27./BM. rendeletben foglaltak betartására.

5. §.
/1/ A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek a tiltó rendelkezés alá.

/2/A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

/3/Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

-éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
-járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével
-kikötők és veszteglő helyek területén
-folyóvizeken.

Aki a fenti rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Balatonrendes közigazgatási területén korcsolyázásra kijelölt vízfelület nem került kijelölésre.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2010. december 20.

Meghívó

A Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportja Szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját

"Gyermekmosoly" kiállítására

2010. december 18-án (szombat) 13.00 órakor a balatonrendesi kultúrházba.

A kiállítást megnyitja: Pergerné Kovács Katalin

Kalász Istvánné
NABE csoportvezető

Balatonrendes, 2010. december 08.

Tisztelt Ügyfeleim!

A falugazdász fogadóórája 2010.december 31-ig szabadság miatt szünetel.

Ügyelet munkaidőben a tapolcai Belvárosi Irodaházban.
Telefon: 06-87/350-190

Kérem szíves megértésüket!

Pekli Tamás

Balatonrendes, 2010. december 07.

MÁV HIRDETMÉNY

A MÁV-Start Zrt. tájékoztatta a Közép-Dunántúli Regionális Közlekedésszervezési Irodát, hogy Balatonalmádi - Alsóörs/Balatonfüred és vissza viszonylatban 2010. november 30-án 20:45 órától 2010. december 1-én 5:55 óráig, 2010. december 1-én 20:45 órától 2010. december 2-án 5:55 óráig pályaépítési munkák miatt a mellékletben szereplő vonatok menetrendje megváltozik, illetve a jelölt szakaszokon vonatpótló autóbuszokra történő átszállással közlekednek.

Menetrend >>

Balatonrendes, 2010. november 19.

MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. november 27 -én 14.00 órai

kezdettel közmeghallgatást tart a helyi Kultúrházban.

Napirendek:

1. Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről.
2. Káli-medencei Vadászati Földtulajdonosi Közösség tájékoztatója.
3. Beszámoló a helyi adók felhasználásáról.
4. Tájékoztató a települési környezetvédelemről.
5. Közérdekű kérdések és javaslatok.

Kérem, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2010. november 8.

HIRDETMÉNY

Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdetnek

Körjegyzőség - Ábrahámhegy

Körjegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól (6 hónap próbaidő beiktatásával)

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.

Ellátandó feladatok: Ábrahámhegy, Balatonrendes és Salföld községek Önkormányzatainak közigazgatási területén- illetékességi területén- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi tv.36. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Körjegyzőség vezetése, munkájának szervezése, irányítása, a Körjegyzőség vonatkozásában a munkáltatói jogkörök gyakorlása, képviselő-testületek munkájának segítése, polgármesterek munkájának segítése, jegyzői hatáskörök gyakorlása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 7

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint Körjegyzőség Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyes juttatásairól szóló rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, illetve a szakvizsga vállalása,
 • legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Európa Unió rendszereiből, működéséből szerzett felsőfokú szintű diploma,
 • 10 éves jegyzői, ezen belül legalább 5 éves körjegyzői gyakorlat,
 • Egy idegen nyelvből alapfokú nyelvvizsga
 • B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • anyakönyvi szakvizsga, pénzügyi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (illetve megkéréséről szóló igazolást)
 • végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolatát,
 • részletes szakmai önéletrajzot
 • a munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai elképzeléseket
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak a pályázat elbírálásában
  részt vevő személyek általi megismeréséhez hozzájárul
 • nyilatkozatot arra vonatkozóan: kívánja-e a pályázatot elbíráló testületi ülésen zárt ülés tartását

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vella Zsolt Ábrahámhegy polgármestere nyújt, a 06-70-4567-141 telefonszámon, valamint Illésné Rácz Andrea a 87/571-109 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Körjegyzőség - Ábrahámhegy címére történő megküldésével (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Körjegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázókat a képviselő-testület meghallgatja előzetes értesítést követően.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatot a képviselő-testületek 2010. december 2-án 10.00 órakor tartandó együttes ülésen bírálják el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Balatonrendes, 2010. november 8.

Felhívás

Tisztelt Balatonrendesiek!

Szeretnénk megrendezni a "Mindenki Karácsonyára" a falu lakói és nyaraló tulajdonosai részvételével gyermekmosoly kép kiállításunkat, gyermek anyával, apával, nagyszülőkkel, egyedül, csoportosan, lényeg a gyermek.

Kérjük Önöket a családi képekből támogassák a kiállítás sikeres rendezését.

A felajánlott képeket kérjük a könyvtárban, vagy Kalásznénál leadni december 1-ig.

A kiállítást december közepétől február közepéig lehet megtekinteni, utána a képeket sértetlenül visszaadjuk.
Szívesen vesszük ötleteiket és segítségüket a kiállítás sikeres megvalósításához.

Köszönettel:

NABE Szervező Bizottság nevében
Kalász Istvánné
Balatonrendes, 2010. november 8.

Meghívó

A Nők a Balatonért Egyesület szeretettel meghívja Önt a Balatonrendesi Kultúrházba

2010. november 10-én 17.00 órára

"Nők a Partról" 15 év története könyv bemutatására

A NABE tagság munkáját méltatja Pergerné Kovács Katalin.

A kötetet bemutatja a szerző N. Horváth Erzsébet.

Szakáli Anna: Nők a partról című versét Bonáné Irénke mondja el

Ami kimaradt a könyvből helyszűke miatt Kalászné ismerteti.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk

Nők a Balatonért Egyesület
Balatonrendesi Csoportja

Balatonrendes, 2010. november 8.

MÁV HIRDETMÉNY

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Balatonalmádi - Alsóirs/Balatonfüred és vissza viszonylatban 2010. XI.8-án 20:45-tól - 2010. XI.9-én 05:55-ig és 2010. XI. 9-én 20:45-tól - 2010. XI. 10-én 05:55-ig pályaépítési munkák miatt az alábbi vonatok módosított menetrend alapján, illetve az utasok vonatpótló autóbuszra történő átszállással (szürkével jelölve) közlekednek: Menetrend >>

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Szabadbattyán - Polgárdi-Ipartelepek és vissza viszonylatban 2010. XI.15-én 21:30-tól - 2010. XI.16-én 05:40-ig ; 2010. XI. 16-án 21:30-tól - 2010. XI. 17-én 05:40-ig pályaépítési munkák miatt az alábbi vonatok módosított menetrend alapján, illetve az utasok vonatpótló autóbuszra történő átszállással (szürkével jelölve) közlekednek: Menetrend >>

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Zánka-Köveskál - Révfülöp és vissza viszonylatban 2010. XI.10-én 19:40-tól - 2010. XI.11-én 06:00-ig ; 2010. XI. 11-én 19:40-tól - 2010. XI. 12-én 06:00-ig; 2010. XI. 12-én 19:40-tól - 2010.XI. 13-án 06:00 pályaépítési munkák miatt az alábbi vonatok módosított menetrend alapján, illetve az utasok vonatpótló autóbuszra történő átszállással (szürkével jelölve) közlekednek: Menetrend >>

Balatonrendes, 2010. november 04.

Önkormányzati választás 2010

Önkormányzati választások - információk külön menüpontban! >>

Tisztelt Ügyfeleim!

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton értesítem kedves betegeimet, hogy 2010. október 11-től október 15-ig továbbképzésen veszek részt.

Helyettesít:
Dr. Nagy Eleonóra
Tel: 06-20-3535-512

Rendelési idő Kővágóörs:

Hétfő: 8.30 - 12.00
Kedd: 10.00 - 12.00
Szerda: 14.00 - 15.00
Csütörtök: 8.30 - 12.00
Péntek: 8.30 - 10.00

Rendelési idő Révfülöp:

Kedd: 14.00 - 15.00
Péntek: 10.00 - 12.00

Szíves megértésüket köszönöm.

Dr. Németh Csaba
háziorvos

Balatonrendes, 2010. október 7.

Tisztelt Ügyfeleim!

A falugazdász fogadóórája 2010. 09 07-től, 09. 19-ig más irányú elfoglaltság (ellenőrzések) ill. szabadság miatt szünetel.

Ügyelet munkaidőben a tapolcai Belvárosi Irodaházban. Tel:87/ 350-190

Kérem szíves megértésüket!

Pekli Tamás

Balatonrendes, 2010. szeptember 7.

MÁV ZRT. TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Balatonfüred - Aszófő és vissza viszonylatban 2010. szeptember 07-10 között pályaépítési munkák miatt az alábbi vonatok módosított menetrend alapján, illetve vonatpótló autóbuszokra történő átszállással (szürkével jelölve) közlekednek:

Székesfehérvár - Tapolca - Érvényes: 2010.IX.07-től 2010.IX.10-ig

Tapolca - Székesfehérvár -Érvényes: 2010.IX.07-től 2010.IX.10-ig

Tájéloztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy Balatonalmádi - Alsóőrs és vissza viszonylatban pályaépítési munkálatok miatt 2010 szeptember 23-24-én az alábbi vonatok módosított menetrend szerint, illetve az utasok vonatpótló autóbuszra történő átszállással (szürkével jelölve) közlekednek.

Székesfehérvár - Tapolca, Tapolca - Székesfehérvár - érvényes: 2010.IX.23/24

Balatonrendes, 2010. augusztus 27.

Értesítem Tisztelt Betegeimet, hogy
2010. augusztus 22-től szeptember 3-ig szabadságon leszek.

Helyettesít: Dr. Nagy Eleonóra Kövágóörs háziorvosa, 06-20/353-5512

Orvosi rendelés Ábrahámhegyen:

2010. augusztus 26-án (csütörtökön)
14.00 - 15.00 óráig
2010. szeptember 2-én (csütörtökön)
14.00 - 15.00 óráig

Rendelési idő Kővágóörsön:
Hétfő: 8,30 - 12,00 óráig
Kedd: 10,00 - 12,00 óráig
Szerda: 14,00 - 15,00 óráig
Csütörtök: 8,30 - 12,00 óráig
Péntek: 8,30 -12,00 óráig

SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM:

Dr. Németh Csaba

Ábrahámhegy, 2010. augusztus 18.

Hőségriadó 2010. július 21-től 2010. július 24.-ig - tájékoztató

Dr. Paller Judit mb. országos tiszti főorvos a mai napon 2010. július 21-től 2010. július 24.-ig elrendelte a Hőségriasztás II.fokozatát.
Kérem, hogy a nagy melegre való tekintettel a lakosság illetve betegeik figyelmét szíveskedjen felhívni az alábbiakra:

Öltözzünk lazán, szellősen, hűtsük magunkat és megfelelően pótoljuk az izzadással elvesztett folyadékot és sót - különösen az idősek, szív-, vese-, máj és cukorbetegségben szenvedők.

Korlátozzuk a fizikai aktivitást, 11 és 15 óra között lehetőleg tartózkodjunk árnyékban, hűvös helyen. Ügyeljünk a gyermekekre, a kórházakban, időseket ellátó intézményekben gondozottakra - ők fokozottan érzékenyek a meleg és a napsugárzás hatására. Kirándulásra, utazásra mindig vigyünk magunkkal folyadékot.

Kérem a Tisztelt Egészségügyi Szolgáltatókat, hogy munkájukban fenti ajánlást hasznosítsák.

Tapolca, 2010. július 21.

Tisztelettel:

Dr. Szabó József sk.
kirendeltség vezető

Tájékoztató

Tisztelt gazdálkodók!

A területileg illetékes falugazdász (Pekli Tamás) fogadóórája Badacsonytomajon átmenetileg szünetel.

A falugazdászának elérhetősége, illetve ügyeinek intézésére a tapolcai körzetközpontban belvárosi irodaház Tapolca, Kossuth L. u. 2. szám alatt, valamint a 06-87/350-190, és a 06-70/436-5099 telefonszámon van mód.

Türelmüket és megértésüket köszönjük.

Veszprém Megyei MGSZH Földművelésügyi Igazgatósága

Balatonrendes, 2010. július 22.

Tájékoztató

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes Önkormányzatok Körjegyzősége a Magyar Köztisztviselők Napja alkalmából (Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 71/A. §.) valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szervezésében megrendezésére kerülő Kistérségi Köztisztviselői Nap okán

2010. július 1-én (csütörtökön),
2010. július 2-án (pénteken) munkaszüneti napot tart.

Megértésüket előre is megköszönve

Tisztelettel:

Soltész Attila
körjegyző

Balatonrendes, 2010. június 23.

TÁJÉKOZTATÓ: fix posta Balatonrendesen

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Magyar Posta Zrt. Balatonrendes község ellátását a jelenlegi mobilposta mellett 2010. június 21. - augusztus 27. között fix pont üzemeltetésével is biztosítja.

A posta helye: Balatonrendes, Arany János utca 1. (korábbi posta épület)

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8.00 - 11.40 óráig

Balatonrendes, 2010-06-16

TÁJÉKOZTATÓ: elektronikai hulladékok lomtalanítása

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Balatonrendes község területén lomtalanítás nem lesz, csak az elektronikai hulladékok vonatkozásában.
A feleslegessé vált elektronikai hulladékokat az Önkormányzat begyűjti és elszállíttatja újrahasznosításra. (hűtő, televízió, hajszárító, rádió, porszívó, fénycsövek, stb.)

Az elektronikai hulladékok közül nem kerülnek átvételre a jelentősen sérült, alkatrészhiányos gépek, berendezések. (például: kompresszor hiányos hűtő, képcső hiányos televízió)

Akinek elektronikai hulladéka van, melyet el kíván szállítatni, azt kérjük jelezzék: Balatonrendes Község könyvtárában nyitvatartási időben (hétfőtől-péntekig:15.00-17.00 óráig) vagy Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségén munkaidőben a 06-70/ 372 83 35 telefonszámon.

A hulladék elszállítására 2010. április 30-án és május 1-én kerül sor, mely napokon az önkormányzat dolgozói felkeresik a jelentkezőket.

Balatonrendes, 2010-04-20

Hanomag C44 kompaktort eladó

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező

Hanomag C44 kompaktort

eladásra meghirdeti.

A gép eladási irányára bruttó: 3.420.000 Ft.

Érdeklődni: Fuchs Henrik alpolgármesternél a 06-70/379-5809 telefonszámon.

Balatonrendes, 2010-04-12

Húsvét Hétfői Játékok 2010. április 05-én 14.00 órakor

MEGHÍVÓ

A hagyományoknak megfelelően Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány és Balatonrendes Önkormányzata szervezésében

2010. április 05-én 14.00 órától "Húsvét Hétfői Játékok" címmel versenyt tartunk.

Jelentkezés: a Kultúrház előtt 14.00 órától.

( 2 db piros tojást hozzál magaddal)

Rossz idő esetén a versenyt a kultúrházban tartjuk.

A játék végén versenyszámonként a nyertesek jutalomban részesülnek.

Minden gyermeket, játékot kedvelőt szeretettel várunk!

Balatonrendes, 2010-03-31

Közmeghallgatás 2010. április 30-án 18.00 órakor

MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. április 30-án 18.00 órai  

kezdettel közmeghallgatást tart a helyi Kultúrházban.

Napirend:  

 • Szemétszállítási díj alapvető változásáról beszámoló.

Kérem, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek.

Takács Ferenc polgármester

Balatonrendes, 2010-03-29

Falugazdász kihelyezett ügyfélfogadása megszűnt

Felhívás!

Értesítem tisztelt ügyfeleimet, hogy az ábrahámhegyi és a balatonrendesi kihelyezett ügyfélfogadás megszünt.

Minden héten szerdán 8.00 - 12.00 óráig a badacsonytomaji közösségi házban várom az érdeklődőket.

Cím: Badacsonytomaj, fő u. 23.

Telefon: 06-87/571-115

Pekli Tamás
falugazdász

Balatonrendes, 2010. március 4.

Tájékoztató a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekről

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamos energia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében. Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok: I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

 1. időskorúak járadékában részesül,
 2. aktív korúak ellátására jogosult,
 3. lakásfenntartási támogatásban részesül,
 4. ápolási díjban részesül,
 5. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 6. otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
 7. nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Igénybe vehető kedvezmények: 1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)

 • a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben ki kell egyenlíteni
 • 12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető
 • részletfizetés : az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap)
 • fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap

2. Előrefizető mérő Olyan - a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő - fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz). Jogosultsági feltételei:

 • a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét;
 • amennyiben a védendő fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további vételezést a szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
 • a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha - a fentiek szerinti felajánlás alapján - a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja ("kikapcsolási védelem");
 • a szolgáltatásból már kikapcsolt - a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő - fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról. A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani). II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

 1. fogyatékossági támogatásban részesül,
 2. vakok személyi járadékában részesül,
 3. (vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

 • különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) - csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy
 • szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)

A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel. III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket? Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:

 • a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
 • az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
 • a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

A védettséggel járó jogokat csak egy felhasználási helyen lehet gyakorolni, a védendő státusz alapjául szolgáló ok fennállását pedig minden év március 31-ig ismételten igazolni kell (az ehhez szükséges adatlapot a szolgáltató megküldi az érintettnek). Aki mindkét jogosulti kategória (I-II. pont) feltételeinek megfelel, vegyesen is igénybe veheti a kedvezményeket. A nyilvántartásba vételhez, illetve annak meghosszabbításához használatos adatlap hozzáférhető a szolgáltatók ügyfélszolgálatain, letölthető honlapjukról, illetve elérhető az alábbi linkeken is:

Adatlap szociálisan rászoruló fogyasztók részére (áramszolgáltatás)

Adatlap fogyatékossággal élő fogyasztók részére (áramszolgáltatás)

Adatlap szociálisan rászoruló fogyasztók részére (gázszolgáltatás)

Adatlap fogyatékossággal élő fogyasztók részére (gázszolgáltatás)

Jogszabályi háttér:

 • 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról (64-65. §) és végrehajtási rendelete: 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (30-37. §)
 • 2008. évi XL. törvény a földgázellátásról (65-66. §) és végrehajtási rendelete: 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet (56-62. §)

Készítette: Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosztály

További információ kérhető:

- energetikai szakkérdésekkel kapcsolatban: Közlekedési Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Energiagazdálkodási és Szabályozási Főosztály, telefon: 06-1/471-8270, email: energetika@khem.gov.hu

- a szociálisan rászoruló fogyasztói körbe tartozás és a fogyatékkal élő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételre való jogosultság feltételeivel kapcsolatban: Szociális és Munkaügyi Minisztérium, Ügyfélszolgálat, Lakossági Tájékoztatási és Tanácsadási Osztály, telefon: 06-1/428-9944, email: info@szmm.gov.hu

Balatonrendes, 2010. február 2.

HIRDETMÉNY

Felhívjuk a lakosság figyelmét a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001./XII.27./ BM. rendeletben foglaltak betartására.

5. §.
/1/ A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek a tiltó rendelkezés alá.

/2/ A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

/3/ Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

-éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
-járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével
-kikötők és veszteglő helyek területén
-folyóvizeken.

Aki a fenti rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Balatonrendes közigazgatási területén korcsolyázásra kijelölt vízfelület nem került kijelölésre.

Ábrahámhegy , 2010-01-11

Soltész Attila
körjegyző

TÉLI ESTÉK 2010. JANUÁR 30

MEGHÍVÓ!

Balatonrendes kialakulása előadás a "Téli Esték" keretében

2010. január 30. szombat, 16 órai kezdettel a Kultúrházban

A baráti és családias keretek között megtartandó összejövetelen Tálos Géza helytörténész, rendesi lakos tart előadást.

Megismerhetjük, hogyan alakult az élet a XVIII. század derekától napjainkig Balatonrendesen.

Hozzászólásokra szívesen odafigyelünk, örömmel feljegyzünk minden anekdótát, hallott és személyes élménybeszámolót is.

Kerekítsük és írjuk együtt tovább Községünk történetét.

Akinek múltja van, annak jövője is lesz!

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete,
a falu civil szervezetei,
Nők a Balatonért Egyesület (Nabe) és a Rozmaring-Ág
szeretettel és tisztelettel vár minden érdeklődőt

Balatonrendes, 2010. január 25.

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes