Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendesi hírek, tájékoztatók, események 2012.

--------------------------------------------------------------------------------

DRV TÁJÉKOZTATÓ - FAGY ELLENI VÉDEKEZÉS

DRV hírlevele a fagy elleni védekezésről >>

Balatonrendes, 2012. 12. 11.

Vizibicikli pályázat

Bővebb információ letöltése PDF-ben >>

Balatonrendes, 2012. 12. 03.

Advent

Kedves Balatonrendesiek!

Advent első vasárnapjához közeledve készítsük el együtt a település Adventi koszorúját, díszítsük fel a fenyőfát és gyújtsuk meg együtt az első gyertyát.

2012. december 1-én (szombaton) 14 órától

mindenkit hívunk és várunk a kultúrház melletti területen. Szívesen fogadunk tobozt, termést egyéb díszítő elemeket, valamint lehetőségeikhez mérten teát, forralt bort, pogácsát, apró süteményt stb.

A gyertyagyújtás további időpontjai:
December 8. (szombat) 14 óra
December 15. (szombat) "Mindenki karácsonya" rendezvény közben
December 22. (szombat) 14 óra

Sok szeretettel várunk mindenkit.

Rozmaring-Ág Balatonrendes Jövőjéért Egyesület

Balatonrendes, 2012. 11. 29.

Véradás

BETEG EMBERTÁRSAINK NEVÉBEN KÉRJÜK ÖNT, VEGYEN RÉSZT VÉRADÓNAPUNKON.

LEHETŐSÉGEI SZERINT KÉRJÜK SEGÍTSEN AZ ÚJ VÉRADÓK TOBORZÁSÁBAN, A TÉRÍTÉSMENTES VÉRADÓMOZGALOM NÉPSZERŰSÍTÉSÉBEN AZÉRT, HOGY MINDEN RÁSZORULÓ SZÁMÁRA BIZTOSÍTVA LEGYEN AZ ÉLETMENTŐ, PÓTOLHATATLAN VÉR.

VÉRADÁS HELYE: ÁBRAHÁMHEGY KULTÚRHÁZ

VÉRADÁS IDEJE: 2012. DECEMBER 5. (SZERDA) 13-15 ÓRA

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYÁT, TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI AZONOSÍTÓ JELÉT TARTALMAZÓ KÁRTYÁJÁT HOZZA MAGÁVAL!

Magyar Vöröskereszt / Országos Vérellátó Szolgálat

Balatonrendes, 2012. 11. 29.

Balatonrendes 0139 hrsz-ú ingatlan használata

Ikt.szám: B. 295-6/2012.

Tárgy: tájékoztatás a Balatonrendes 0139. hrsz-ú ingatlan egy része használatának lehetőségéről.

Letölthető nyilvántartásba vételi kérelem >>

TÁJÉKOZTATÁS

Ezúton tájékoztatom az érintett ingatlanok tulajdonosait, hogy a Balatonrendes 0139. hrsz-ú ingatlan azon részének szívességi használatáról, mely a Balatonrendes 0140. hrsz-ú úttól a Balatonrendes 0239. hrsz-ú úthoz, valamint a Balatonrendes 0140. hrsz-ú úttól a Kővágóörs 0191. hrsz-ú, illetve 0182. hrsz-ú utakhoz való akár gépjárművel történő eljutást biztosítja, a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. és Balatonrendes, valamint Kővágóörs Község Önkormányzata között megállapodás jött létre.
A megállapodás értelmében a Basalt-Középkő Kőbányák Kft engedélyezi, hogy a tulajdonát képező 0139. hrsz-ú ingatlan fentiekben megjelölt részét azon ingatlanok tulajdonosai, használói, akik az ingatlanukat jelenleg más módon nem tudják megközelíteni, és az Önkormányzatoknál kérik ingatlanuk az e célból vezetett nyilvántartásba történő felvételét, szívességből átjárás céljára használják.
A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a használatot kifejezetten szívességből engedi meg, az az ingatlan, illetve annak a fentiekben megjelölt része elbirtoklása, vagy szolgalmi jog alapjául nem szolgálhat. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a szívességi használatot ingyenesen engedi meg, azért ellenértéket nem kér.
A megállapodás határozatlan időre szól, azt bármelyik fél indoklás nélkül 8 éves felmondási idővel felmondhatja.
Lényeges tehát, hogy az átjárás lehetőségével azon ingatlanok tulajdonosai, illetve használói élhetnek, akik kezdeményezik ingatlanuk nyilvántartásba vételét az alábbiak szerint:
Az érintett ingatlantulajdonosok, illetve használati joggal rendelkezők az ingatlanuk fekvése szerinti Önkormányzatnál kérhetik ingatlanuk nyilvántartásba vételét. A kérelem nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról, továbbá igényelhető a Körjegyzőségen. Az Önkormányzatok a kérelmekben megjelölt ingatlanokat helyrajzi szám szerint nyilvántartásba veszik. A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. a nyilvántartásba betekinthet, illetve a nyilvántartásban szereplő ingatlanokról az illetékes Önkormányzattól tájékoztatást kérhet.
A nyilvántartásba való felvétel iránt kérelmet benyújtók a kérelmük benyújtásával a fenti célra és keretek között hozzájárulnak adataik kezeléséhez.

A Basalt-Középkő Kőbányák Kft. az útként használt, a fentiekben meghatározott rész két végénél táblát helyezett el, melyen jelzi, hogy átjárásra csak - a megállapodás aláírásával megadott - engedély alapján, a nyilvántartásba vett ingatlanok vonatkozásában van lehetőség.
Az engedély alapján az átjárásra jogosultságot szerzettek tudomásul veszik, hogy időnként a bányászati tevékenység miatt – elsősorban robbantás – a forgalmat a Basalt-Középkő Kőbányák Kft. rövid időre – max 1 óra – korlátozza, a használat tekintetében elsőbbséget élvez a bányászati tevékenység.
Felhívom továbbá az érintettek figyelmét, hogy a megállapodásban írt módon és feltételekkel biztosított átjárási jogosultság gyakorlása során, ha annak bármely jogosultja olyan magatartást, vagy mulasztás tanúsít, amely következményeként valamely hatóság vagy bíróság jogerős határozatával fizetési kötelezettséget, vagy egyéb hátrányos jogkövetkezményt állapít meg a bányavállalkozóval szemben, úgy azokért a cselekményt vagy mulasztást elkövető jogosult teljes mértékben helytáll.
A helytállási kötelezettség alól részben vagy egészben való kimentési okként kizárólag a bányavállalkozónak felróható, a hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásával ok-okozati összefüggésben álló magatartás, vagy mulasztás szolgálhat.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012. 11. 02

FELHÍVÁS

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének FIDESZ-KDNP frakciója indítványára a Képviselő-testület közérdekű kötelezettségvállalást szervez Tapolcán, melynek közérdekű célja egy mentőautó (esetkocsi) beszerzése, illetve az új mentőállomás megépítéséhez való hozzájárulás.

Ennek megfelelően Tapolca Város Önkormányzata létrehozott egy erre a célra elkülönített számlát, melyre az adományokat, támogatásokat átutalással teljesíteni lehet.

A közérdekű célra létrehozott számla száma:

OTP BANK NYRT.
11748052-15429348-10510005

Kérem segítségüket annak érdekében, hogy a kitűzött cél Tapolca és környéke betegeinek érdekében mielőbb teljesüljön.

Tapolca, 2012. október 8.

Köszönettel:

Császár László sk.
Tapolca Város polgármes
tere

Ábrahámhegy, 2012. 10. 31.

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!

Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között tartandó országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA.

Bővebb információ >>

Balatonrendes, 2012. 10. 31.

BURSA HUNGARICA 2013 ÖSZTÖNDÍLY PÁLYÁZAT

Balatonrendes Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírj a a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan.

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS >>

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS >>

Balatonrendes, 2012. 10. 27.

E-ON TÁJÉKOZTATÓ

Gallyazással kapcsolatos E-ON tájékoztató >>

Balatonrendes, 2012. 10. 27.

DRV Fogyasztói tájékoztató jogszabályi változásokról

Tisztelt Fogyasztónk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez kapcsolódó akciójáról.

Részletes tájékoztató letöltése PDF formátumban >>

Balatonrendes, 2012. 10. 15.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosság!

A Remondis Tapolca Kft tájékoztatása alapján ezúton értesítjük Önöket, hogy október 23-a helyett október 22-én hétfőn lesz a hulladékszállítás.

Fuchs Henrik sk.
polgármester

Balatonrendes, 2012. 10. 15.

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a munkaszüneti napok körüli munkarend Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének hivatalában az alábbiak szerint alakul:

2012. október 22. (hétfő) pihenőnap

2012. október 23. (kedd) munkaszüneti nap

2012. október 24. (szerda) ügyfélfogadás 8-15 óráig

2012. október 25. (csütörtök) ügyfélfogadás szünetel

2012. október 26. (péntek) ügyfélfogadás 8-13 óráig

2012. október 27. (szombat) hivatali szünnap

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.10.15.

KÖZMEGHALLGATÁS

MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 12-én (péntek) 15.00 órától - 17.00 óráig közmeghallgatást tart a kultúrházban.

Napirend:

 • Közrendvédelmi beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
 • Beszámoló a helyi adók felhasználásáról
 • Tájékoztató a települési környezetvédelemről
 • Közérdekű kérdések és javaslatok

Kérem, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012. október 1.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Balatonrendesiek!

Balatonrendes Község Polgármestereként úgy érzem, hogy tájékoztatni szükséges Önöket arról, hogy Proksa József veszprémi lakos, (Balatonrendes községben csak külterületi ingatlannal rendelkezik, ezáltal községünknek nem adófizetője) miért tüntetni fel magát falu érdekeit képviselő "fekete zászlós" embernek.

Előzményként kívánom elmondani, hogy a nevezett személlyel önkormányzatunk perben áll, mely abból adódik, hogy a településünkön korábban működött hulladéklerakóra környezetvédelmi hatóság által előírt kötelezettségeink vannak. A lerakóhoz kapcsolódik egy csurgalékvíz tározó, mely az Állam részéről elkövetett figyelmetlenség kapcsán olyan területen helyezkedik el, mely nevezett személy tulajdonába került. Mikor ez önkormányzatunk tudomására jutott, kötelezettségeink teljesítésének biztosítása érdekében testületi döntés alapján szolgalmi jog bejegyzést kezdeményeztünk a Tapolcai Városi Bíróságon fent említett ingatlan vonatkozásában annak érdekében, hogy senki ne gátolhasson kötelezettségünk teljesítésében.

Fenti döntés következtében lettem én és családom Proksa József személyes ellensége. Azóta többször megfenyegetett és minden erejével azon dolgozik, hogy településünk és a környező községek lakossága előtt lejárasson. Feleségem, aki 22 éve főnökei és a lakosság megbecsülése mellett a közigazgatásban dolgozik és ez idő alatt rengeteg ügyféllel találkozott és beszélt, soha olyan emberrel nem találkozott, aki ilyen arrogáns és minősíthetetlen módon viselkedett volna vele szemben. Ráadásul nevezett személy többször megfenyegette hivatali munkavégzése során.

Fentiek okán szeretném tájékoztatni Önöket, hogy nevezett személy által szervezett semmiféle eseményen, fórumon nem kívánok részt venni, ezt Proksa Józseffel már többször írásban közöltem, mint ahogy azt is, hogy soha senkit ne tájékoztasson ennek ellenkezőjéről. Mindezek ellenére a 2012. szeptember 29-én 10 órakor általa megtartandó fórum meghívóján előadóként tüntetett fel.

Képviselő-testületünk a jövőben is mindig minden önkormányzattal kapcsolatos rendezvényről, eseményről a megfelelő és megszokott módon tájékoztatni fogja Önöket.

Proksa József folyamatosan azon munkálkodik, hogy kis településünk családias, baráti közösségét bomlassza, rendezvényeit megzavarja, ezáltal az emberek szórakozását tönkre tegye.

Kérem Önöket, hogy fogjunk össze, és ne hagyjuk, hogy ez az ember a mi közösségünket tovább rombolhassa.

Tisztelettel:

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012. szeptember 20.

A túloldalon közzé teszek - a teljesség igénye nélkül - néhány a világhálón fellelhető nevezett illető személyét és viselkedését hűen tükröző esetet.

Tengődi Erdőbirtokossági Társulat Közgyűlésén

"....... - Nem kívántam Proksa József problémáit végighallgatni, ezért távoztam - mondta ingerülten M.B., ez az ember néhány éve Hévízen engem már meg akart veretni......"

Tengődi temető ügy

"..... A plébános úrral egyeztetve vetettük föl a rendbetételt, a bozótok kiirtását, magyarázta T.B.-né Egyházközség Elnöke. - Nem hiszem, hogy a munkavégzés során kegyeletsértésre került volna sor. Hála Isten, hogy végre tiszta a terület.
A lakosság és a hívek örülnek, mindössze pár személy kelti a feszültséget Proksa József vezetésével.

- S.V. Iregszemcsei Plébános: úgy látom, hogy Tengődőn Proksa József veszprémi lakos irányításával L.J. polgármester lejáratása folyik. Érthetetlen számomra Proksa József feljelentgetése. Miért kell azt a valakit lejáratni, aki a település fejlődésért sokat dolgozik? Két-három hete beszéltem Proksa Józseffel, csak a maga véleményét hajtogatja....."

Váratlan exhumálás és bírósági tárgyalás a temetőben 

"..... Hat órán át tartott a tárgyalás a tengődi temetőben. L.J. polgármester arról beszélt, hogy mikor az önkormányzat rendet rakott a temetőben CS.I. (volt polgármester), Proksa József és a T. Család kiment a helyszínre, majd azt állították, sírrongálás történt. Ebből lett a bírósági ügy, amelyet Proksa József gerjeszt. Számomra érthetetlen, hogy a kihantolás és az exhumálás mire volt jó. Ez volt az igazi sírrongálás, több hozzátartozót meg sem kérdeztek. K. G-né tanú azt mondta: fia sírja közel van az érintett sírhoz, amelyet a hozzátartozók T.F-néék nem gondoztak. Sajnos szerda reggel igazi sírrongálás történt, tette hozzá elcsukló hangon. - T. F-né, Proksa József, akinek a sírhoz semmi köze és Cs.I volt polgármester keresik a bajt a faluban. Ha ők nem lennének, Tengődőn nyugalom lenne!....."

Részlet Simontornya Város Önkormányzatának képviselő-testületének
2010. május 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

".......... Dr. B.Á. a NITROKÉMIA ZRT. Vezérigazgatója ......végül a talajvíz kezelő rendszer kiépítése is megkezdődne. Ez utóbbi munkájukban akadályozva vannak, mert a Proksa József vezette tulajdonosi kör sok más tulajdonossal szemben, akik készségesen és korrektül álltak az ügyhöz, valamiféle kártérítést szeretnének kapni. Nem érti, hogy aki a szennyezett terület helyett kap egy tiszta területet, miért akar további anyagi előnyöket realizálni.

Cs-né K.E. polgármester: Proksa Úrnak hasonló ügye van Veszprémben is, nem nagyon bízik abban, hogy egyezségre tudnak vele jutni...."

 

 

VESZETTSÉG ELLENI PÓT VÉDŐOLTÁS

Értesítem a Tisztelt eb tartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására pótoltást tartok.

Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat:

2012. szeptember 24. hétfő
ÁBRAHÁMHEGY: 11.00 - 11.30 volt piactér (Posta utca)

A veszettség elleni oltás díja: 3500 Ft/ kutya

Féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.

Új oltási könyv ára: 1000 Ft/db

Háznál: előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés után: 5000 Ft/kutya

dr. SzabóBéla magán-állatorvos
06-20/4752965

Balatonrendes, 2012. szeptember .20.

Tájékoztató az állati tetemekkel kapcsolatos ügyek intézéséhez

Bejelentés az alábbi telefonszámon: Balatonrendes Önkormányzat: 06-20/514-5411

Bővebb információ PDF formátumban >>

Balatonrendes, 2012. szeptember 17.

VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.

Akik a tulajdonukban lévő ebek oltásának ezen a módon kívánnak eleget tenni, kérem az alábbi helyszínre és időpontra vezessék fel kutyáikat:

2012. 09. 14. péntek

Ábrahámhegy: 8.00 - 10.00 volt piac területe
Balatonrendes: 10.30 - 11.00 Önkormányzat előtt
Salföld: 11.30 - 12.00 Önkormányzat előtt

ÖSSZEVEZETÉSES EBOLTÁS SZABÁLYAI:

Az ebek évenkénti veszettség elleni oltása és féregtelenítése kötelező és a tulajdonos kötelessége.

Nem oltható az eb, ha

- két héten belül megharapott valakit, ezért hatósági megfigyelés alatt áll
- betegségre utaló tünetei vannak

A félős, nehezen kezelhető, agresszív, támadó kutya csak szájkosárral vezethető fel.

Az összevezetéses oltás csak önálló veszettség elleni vakcinával végezhető.

Az összevezetéses oltás helyszínén gyógykezelést végezni nem lehet.

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet értelmében ez évtől minden kutyát sorszámozott oltási könyvvel kell ellátni.

Az elveszett, betelt oltási könyveket az oltás során pótolni kell.

A veszettség elleni oltás díja: 3500 Ft/ kutya

féregtelenítés díja: 200 Ft/10 kg.

új oltási könyv ára: 1000 Ft/db

Háznál: előzetes megbeszélés és időpont egyeztetés után: 5000 Ft/kutya

dr. SzabóBéla magán-állatorvos
06-20/4752965

Balatonrendes, 2012. szeptember 04.

Magyar Posta Zrt. tájékoztatója

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, Üdülőtulajdonosokat, hogy a Magyar Posta Zrt. Balatonrendes község ellátását a jelenlegi mobilposta mellett 2012. július 02. - 2012. augusztus 24. között fix pont üzemeltetésével is biztosítja.

A posta helye: Balatonrendes, Arany János utca 1 . (korábbi posta épület)

Nyitva tartás: hétfőtől - péntekig 8.00 - 11.40 óráig

Balatonrendes, 2012. július 11

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8253 Révfülöp, Óvoda köz 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása,

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus,
- óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- Felsőfokú képesítés, fejlesztőpedagógusi végzettség,
- széleskörű szakmai érdeklődés
- önálló munkavégzés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- részletes önéletrajz,
- végzettséget igazoló okirat másolat,
- szakképzettséget igazoló okirat másolat
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Vókóné Bognár Ibolya óvodavezető nyújt, a 06/87-464-148 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda címére történő megküldésével (8253 Révfülöp, Óvoda köz 20. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/3209/2012 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

- www.revfulop.hu - 2012. június 25.

- www.abrahamhegy.hu - 2012. június 25.

- www.balatonrendes.hu - 2012. június 25.

Balatonrendes, 2012. június 25.

Tájékoztató

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzősége a Magyar Köztisztviselők Napja alkalmából, valamint a Tapolca és Környéke Kistérség Többcélú Társulás szervezésében megrendezésére kerülő Kistérségi Köztisztviselői Nap okán 2012. július 3-án (kedden) munkaszüneti napot tart.

Megértésüket előre is megköszönve

Tisztelettel:

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012. június 19.

Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda
1 fő konyhai kisegítő munkakör betöltésére állást hirdet.

Foglalkoztatás jellege: négy órás részmunkaidő

Munkavégzés helye: 8253 Révfülöp Óvoda-köz 20.

Ellátandó feladat:

konyhai kisegítő feladatok,
mosogatás ellátása.,
konyha folyamatos tisztán tartása

Munkakör betöltésének feltétele:

magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezéshez mellékelni kell:

önéletrajz
általános iskolai végzettséget igazoló okirat másolat
büntetlen előéletet igazoló okirat /az álláshely elnyerése esetén./

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a " Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi. XXXIII. Törvény rendelkezései az irányadók.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2012. július 02.
A jelentkezés elbírálásának határideje: 2012. július 09.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Postai úton. 8253 Révfülöp Óvoda-köz 20.
Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda vezetője nevére címezve: Vókóné Bognár Ibolya

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő

További információt: 06-87/464-148 telefonszámon lehet kérni az óvodavezetőtől

Az állás hirdetés publikálási ideje: 2012. június11.

Balatonrendes, 2012. június 11.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG - HÍRDETMÉNY  

Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti a tulajdonában lévő, Balatonrendes, Révfülöpi u. 16. sz. alatti, 200 hrsz-ú, 167 m2 nagyságú üzlethelyiséget.

Az ingatlan Balatonrendes belterületén frekventált helyen, a 71. sz. főút mellett helyezkedik el. Az ingatlan 2004 évben teljesen felújításra került, villany-, víz-, gáz és szennyvíz-közművekkel ellátott.
Pályázati feltételek

- Bérleti díj: licit útján történik

 • Bérleti időszak: szerződés kötéstől - 2016. december 31-ig

 • Bérleti díj fizetése: negyedévente előre

 • Kaució: 2 hónap

A pályázatban meg kell jelölni

 • a bérbevevő adatait ,

 • a vállalt éves bérleti díj összegét,

 • a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, hasznosítás jellegét,
  illetve üzletkört

A pályázatokat zárt borítékban, "Balatonrendes üzlet pályázat" megnevezéssel ellátva kell benyújtani Balatonrendes Önkormányzatnak címezve a Körjegyzőség (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) címén.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. június 8. (péntek) 13.00 óra
A pályázatok beadási határideje sikertelen pályázat esetén folyamatosan egy munkahéttel meghosszabbodik minden hét péntek 13.00 órára.

A pályázatok elbírálása: beérkezett pályázat esetén beadási határidőt követő első munkanapon, rendkívüli testületi ülés keretében.

Érdeklődni fenti címen, vagy a 06-70-379-5809 és a 87/471-506 telefonszámon lehet.

Az ingatlan a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthető.

A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012. június 1.

Könyvtár, kultúrház nyitvatartása megváltozott  

Kultúrház, könyvtár Balatonrendes

Balatonrendes, Fő u. 1.

hétfő

szabadnap

kedd

10,00 - 14,00

szerda

15,00 - 16,30

csütörtök

10,00 - 14,00

péntek

15,00 - 18,00

szombat - páros héten

15,30 - 20,00

szombat - páratlan héten

szabadnap

vasárnap

szabadnap

Balatonrendes, 2012.05.25.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG - HÍRDETMÉNY  

Balatonrendes Önkormányzata Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonrendes, Révfülöpi u. 16. sz. alatti, 200 hrsz-ú, 167 m2 nagyságú üzlethelyiséget.

Az ingatlan Balatonrendes belterületén frekventált helyen, a 71. sz. főút mellett helyezkedik el. Az ingatlan 2004 évben teljesen felújításra került, villany-, víz-, gáz és szennyvíz-közművekkel ellátott.

Pályázati feltételek

 • Bérleti díj: licit útján történik, induló bérleti díj 600.000.-Ft/év
 • Bérleti időszak: 5 év, 2012. június 5-től 2016. december 31-ig
 • Bérleti díj fizetése: negyedévente előre
 • Kaució: 2 hónap

A pályázatban meg kell jelölni

 • a bérbevevő adatait,
 • a vállalt éves bérleti díj összegét,
 • a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, hasznosítás jellegét, illetve üzletkört

A pályázatokat zárt borítékban, "pályázat" megnevezéssel ellátva kell benyújtani Balatonrendes Önkormányzatnak címezve (Körjegyzőség 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. címen) titkárságán ill. postán elküldeni.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. május 30. 16.00 óra

A pályázatok elbírálása: 2012. május 31-i képviselő-testület ülésen

Érdeklődni fenti címen, vagy a 06-70-379-5809 és a 87/471-506 telefonszámon lehet.

Az ingatlan a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthető.

A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012.05.04.

LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Balatonrendesi Lakosok, Üdülőtulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Balatonrendes községben a lomtalanítás 2012. május 12-13. napján kerül lebonyolításra.

A konténerek várhatóan az alábbi helyeken lesznek:

 • Bányász utca (játszótér)
 • Hullám és Horog utca kereszteződése
 • Révfülöpi út (posta épület előtti terület)

Kérjük a lakosságot, üdülőtulajdonosokat, hogy a felgyülemlett lomot a konténerekben elhelyezni szíveskedjenek. A lomtalanítás során veszélyes hulladék (permetszer, olaj stb.) valamint építési törmelék nem helyezhető el.

A lomtalanítás során elektronikai hulladék sem helyezhető el a konténerekben, ezért

2012. április 27.napján 8.00 - 14.00 óráig

2012. április 28-án 8.00-11.00 óráig

elektronikai hulladékgyűjtő napokat tartunk.

Minden elhasznált, a háztartásban használatos, épségben lévő és fő-alkatrészekkel rendelkező elektromos és elektronikai készülék (háztartási kis- és nagygépek, szórakoztató elektronika, számítógépek, barkács gépek stb.) térítésmentesen leadható, melyet előzetes telefonos egyeztetés alapján önkormányzatunk saját gépjárművével fenti időpontokban elszállít Önöktől.

Telefonos egyeztetés: 06-20/514-5411

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012. április 20.

TÁJÉKOZTATÓ

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a munkaszüneti napok körüli munkarend Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének hivatalában az alábbiak szerint alakul:

2012. április 16-20. munkarend változatlan

2012. április 21. (szombat) hivatal zárva tart

2012. április 23-27. munkarend változatlan

2012. április 30. (hétfő) pihenőnap

2012. május 1. (kedd) munkaszüneti nap

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.04.16.

KIADÓ ÜZLETHELYISÉG - HÍRDETMÉNY  

Balatonrendes Önkormányzata Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonrendes, Révfülöpi u. 16. sz. alatti, 200 hrsz-ú, 167 m2 nagyságú üzlethelyiséget.

Az ingatlan Balatonrendes belterületén frekventált helyen, a 71. sz. főút mellett helyezkedik el. Az ingatlan 2004 évben teljesen felújításra került, villany-, víz-, gáz és szennyvíz-közművekkel ellátott.

Pályázati feltételek

 • Bérleti díj: licit útján történik, induló bérleti díj 600.000.-Ft/év
 • Bérleti időszak: 5 év, 2012. május 1-től 2016. december 31-ig
 • Bérleti díj fizetése: negyedévente előre
 • Kaució: 2 hónap

A pályázatban meg kell jelölni

 • a bérbevevő adatait,
 • a vállalt éves bérleti díj összegét,
 • a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, hasznosítás jellegét, illetve üzletkört

A pályázatokat zárt borítékban, "pályázat" megnevezéssel ellátva kell benyújtani Balatonrendes Önkormányzatnak címezve (Körjegyzőség 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. címen) titkárságán ill. postán elküldeni.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. április 25. 16.00 óra

A pályázatok elbírálása: 2012. április 26-i képviselő-testület ülésen

Érdeklődni fenti címen, vagy a 06-70-379-5809 és a 87/471-506 telefonszámon lehet.

Az ingatlan a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthető.

A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2012.03.29.

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Ügyek Bizottsága az óvodai felvétel, beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

2012. április 17. 08.00-11.30 óráig
2012. április 18. 08.00-11.30 óráig
2012. április 19. 12.00-16.00 óráig

Helyszín:
Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.

Nyílt nap: 2012. április 18. 9.30 - 11.00 óráig

Balatonrendes, 2012.03.19.

DRV HÉTVÉGI MEGERŐSÍTETT DÍSZPÉCSERSZOLGÁLATA

Ezúton tájékoztatjuk, hogy Társaságunk megerősített készenléttel várja a hosszú hétvégét az üdülőkörzetekben. A Balaton és a Velencei-tó környékén, nagyszámú nyaralótulajdonos az első tavaszi hosszú hétvégén szembesülhet az esetleges vízmérő-elfagyási problémákkal és az ebből fakadó kellemetlenségekkel.

A DRV Zrt. működési területén az idei évben már több mint 1000 vízmérő elfagyás történt, amelyeket jellemzően az állandóan használt ingatlanok esetében jelentettek be Fogyasztóink. A diszpécserszolgálat és a hibaelhárítás területén dolgozó kollégáink megerősített szolgálattal fogadják az idényes fogyasztók bejelentéseit, és végzik a feltárt hibák minél gyorsabb elhárítását.

Az ingatlantulajdonosok bejelentéseiket a helyi hívás díjával hívható

06-40-240-240-es DRV INFO VONAL 1. Hibajelentés menüpontja alatt tehetik meg. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a mérőcsere költsége, minden esetben az érintett Fogyasztót terheli!

Balatonrendes, 2012.03.14.

KÖRJEGYZŐSÉG TÁJÉKOZTATÓJA

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a munkaszüneti napok körüli munkarend Ábrahámhegy-Balatonrendes-Salföld Községek Körjegyzőségének hivatalában az alábbiak szerint alakul:

2012. március 12. (hétfő) ügyfélfogadás 8.00 - 15.00 óráig

2012. március 13. (kedd) ügyfélfogadás szünetel

2012. március 14. (szerda) ügyfélfogadás 8.00 - 15.00 óráig

2012. március 15. (csütörtök) munkaszüneti nap

2012. március 16. (péntek) pihenőnap

Soron következő ügyfélfogadási nap:

2012. március 19. (hétfő) 8.00 - 15.00 óráig

2012. március 24-én (szombat) a hivatal zárva tart.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.03.12.

Országos Tűzgyújtási Tilalom

Általános tűzgyújtási tilalmat rendelt el a vidékfejlesztési miniszter 2012. március 11-től átmeneti időre.

Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjárás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkben, valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren belül tilos tüzet gyújtani.  A tilalom kiterjed a felsorolt területeken kijelölt tűzrakó helyekre is, a közút és vasút menti fásításokra, valamint  a parlag- és gazégetésre is.

A miniszter felhívja a közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, a mezőgazdasági területeken dolgozók figyelmét, hogy az égő cigarettát ne dobják el, mert ez fokozott tűzveszéllyel jár. A kiszáradt árokparton, a vasúti töltések mellett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mezőgazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, erdővédelmi bírsággal sújtható. Az elrendelt tűzgyújtási tilalom visszavonásig érvényes.

Soltész Attila
Címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.03.12.

TÁJÉKOZTATÁS FORGALMI VÁLTOZÁSRÓL

Tisztelt lakosság!

2012. március 17-én, szombaton halad át Balatonrendes településen az 5. BSI Balaton és FélBalaton Szupermaraton futórendezvény. A futók elhaladásáig, 10:30 és 11:30 között a 71-es főút Révfülöp felé vezető sávját leszűkítik a 70. és 69. kilométer között 530 méteren, a balatonrendesi vasútállomástól a Pálkövei utcáig.

A szűkítést bójákkal jelölik. Ezalatt is folyamatos lesz a kétirányú forgalom.

Kérjük, vigyázzanak a futók épségére, és a megváltozott feltételeknek megfelelően közlekedjenek ezen a szakaszon.

Részletes tájékozttó PDF formátumban >>

Balatonrendes, 2012.03.09.

1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó ünnepség

Balatonrendes Község Önkormányzata nevében meghívom Önt és Kedves Családját az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre.

Időpontja: 2012. március 15. (csütörtök) 15 óra

Helyszín: Balatonrendesi Kultúrház

Előadó: Szántainé Ruzsa Mariann

Balatonrendes, 2012.03.09.

Játszótér támogatás

Tisztelt Balatonrendesiek!

Balatonrendes Község Önkormányzata nevében az alábbi kéréssel fordulok Önökhöz.

A település egyetlen játszótere mára teljesen elhasználódott, ezért az eszközök a jelenlegi formában használhatatlanok, a biztonsági előírásoknak nem megfelelőek. Pályázati úton nem sikerült támogatást nyerni egy új játszótér kialakítására, ezért kérem Önöktől lehetőségeikhez mérten támogassák, hogy településünkön továbbra is legyen játszótér.

Támogatásaikat az önkormányzat költségvetési számlájára történő átutalással, illetve a könyvtárban elhelyezésre kerülő adománydobozba várjuk. A számlára történő átutalás esetén a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: "játszótér támogatás".

Balatonrendes Község Önkormányzat számlaszáma: 72800030-10004373.

Mint ahogy már arról korábban értesítettük Önöket, Balatonrendes Község Kultúrájáért Közalapítvány megszűnt, mely a községben megrendezésre kerülő rendezvényeinket támogatta (falunap, szüreti felvonulás) így amennyiben a továbbiakban is hozzá szeretnének járulni rendezvényeink minél színvonalasabb lebonyolításához, ezen célra is az önkormányzat számlaszámára várjuk támogatásaikat. Ebben az esetben a megjegyzés rovatba kérjük feltüntetni: "rendezvény támogatás".

Támogatásaikat előre is megköszönve Tisztelettel:

Fuchs Henrik polgármester

Balatonrendes, 2012.02.20.

DRV Fogyasztói tájékoztató jogszabályi változásokról

Tisztelt Fogyasztónk!

Engedje meg, hogy az alábbiakban tájékoztassuk a talajterhelési díjjal valamint a víziközmű-hálózatokra történő kötelező rákötéssel kapcsolatos jogszabályi változásokról és Társaságunk ehhez kapcsolódó akciójáról.

Részletes tájékoztató letöltése PDF formátumban >>

Megrendelő ivóvíz, csatorna bekötés létesítésére formanyomtatvány >>

Balatonrendes, 2012.02.17.

HÍRDETMÉNY  

Balatonrendes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 13-i ülésén az élelmiszer-italbolt üzlethelyiségek bérlete vonatkozásában a pályázatok benyújtási határidejének meghosszabbításáról döntött.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 23.

A pályázatok elbírálása: 2012. március 29-i képviselő-testületi ülésen.

Pályázati feltételekről bővebben alább olvashat >>

Balatonrendes, 2012.02.15.

Háziorvos szabadságon

Ezúton értesítem kedves betegeimet, hogy 2012. február 21-én kedden hivatalos elfoglaltságom miatt a rendelés elmarad.

Kérem szíves megértésüket.

Dr. Németh Csaba háziorvos

Balatonrendes, 2012.02.16.

HIRDETMÉNY

Felhívjuk a lakosság figyelmét a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001./XII.27./ BM. rendeletben foglaltak betartására.

5. §. /1/ A szabad vizek jegén tartózkodni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek a tiltó rendelkezés alá.

/2/ A szabad vizek jegén tartózkodni csak akkor szabad, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad, illetve nem mozog.

/3/ Tilos a szabad vizek jegén tartózkodni:

 • éjszaka és korlátozott látási viszonyok között
 • járművel, a biztonságos munkavégzés kivételével
 • kikötők és veszteglő helyek területén
 • folyóvizeken.

Aki a fenti rendelkezéseket megszegi szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Balatonrendes közigazgatási területén korcsolyázásra kijelölt vízfelület nem került kijelölésre.

Ábrahámhegy, 2012-02-03

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.02.06.

Néhány további íratlan szabály,
amit jégre lépéskor tanácsos szem előtt tartani

. ne menjünk mélyvizű területek feletti jégre, mert fokozottan veszélyes;

. a parttól ne távolodjunk el nagyon, mert drasztikusan csökken a belátható jégfelület, így nem látjuk csak a hozzánk közeli területeket, és esetleg a szabad vízterületek, vagy vegyes jégterületek elzárnak minket a kijutási lehetőségtől;

. soha ne tartózkodjunk egyedül a jégen;

. legyen nálunk feltöltött mobil telefon, egy esetleges baleset, vagy elesés során bekövetkezett egyéb súlyos sérülés esetén a segélyhívásra (1817-es vízi segélyhívó, vagy a 112-es segélyhívó telefonszám);

. Jégbeszakadás esetén először mindenképpen a tűzoltóságot értesítsük, mert ők rendelkeznek elsősorban a jégbőlmentéshez szükséges eszközökkel és megfelelően kiképzett szakemberekkel. (105 -ös segélyhívó);

. soha ne aludjunk el a jégfelületen

Balatonrendes, 2012.02.06.

Felhívás rendkívüli téli időjárás esetére

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy figyelembe véve az előzetes időjárás előrejelzéseket fokozott figyelmet fordítsanak a rendkívüli hóhelyzet előálltakor az alábbiakra.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján fentiek esetén a következő teendők betartása indokolt

 • Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket, csukja be a spalettákat.
 • Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és meleg italokat.
 • Ne végezzen megerőltető fizikai és kockázatos tevékenységet, hiszen egy esetleges baleset esetén a hóesés intenzitásától függően lehet, hogy a mentők sem tudják megközelíteni a házat.
 • Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
 • Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb távokat, főleg egyedül.
 • Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg és az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket okozhat. Viseljen sapkát (a legtöbb testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).
 • Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól, értesítse a hatóságokat, akik a segítségére sietnek majd, és készüljön fel az esetleges hosszabb benntartózkodásra.

Kérjük, hogy fokozott figyelmet fordítsanak családtagjaikra, szomszédjaikra.

Ábrahámhegy, 2012. február 2.

Soltész Attila
címzetes főjegyző

Balatonrendes, 2012.02.03.

Szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Balatonrendesi Lakosok, Üdülőtulajdonosok!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Remondis Kft (Tapolca) 2012. január 12-én a Fő utcában kialakított hulladékgyűjtő szigeten elhelyezte a szelektív hulladékgyűjtéshez szükséges edényeket.

Kérjük, hogy a hulladék elhelyezése során a Remondis Kft alábbi "használati útmutatója" alapján eljárni szíveskedjenek.

- Műanyag (sárga edény):

Bedobható : ásványvizes PET palack, kimosott háztartási flakonok és azok lecsavart
kupakjai (samponos, habfürdős, étolajos, tejes, joghurtos, margarinos stb.), háztartásban előforduló tiszta fólia (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák, stb.), italos doboz (tetrapak)

Tanácsok : Kérjük, hogy fenti hulladékokat mindenképpen mossák ki bedobás előtt. Kérjük, a PET palackokat bedobás előtt tapossák laposra, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el, ezáltal minél több műanyag hulladék férjen a tartályba.

NEM dobható bele : a nem kimosott zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett flakon, margarinos doboz stb., valamint élelmiszer-maradványt tartalmazó műanyag, hungarocell, CD-lemez, magnó- és videokazetta, egyéb műanyagnak ítélt hulladék (pl. nylonharisnya), mert újrahasznosításuk jelenleg nem megoldott!

- Papír (kék edény):

Bedobhatók : újságok, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz

Tanácsok : Kérjük, a dobozokat hajtsák össze, hogy minél kevesebb helyet foglaljanak el, ezáltal minél több papírhulladék férjen a tartályba.

NEM dobható bele higiéniás okokból: élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyeződéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírok, használt papír zsebkendő, szalvéta, stb.

- Üveg (zöld edény):

Bedobható : színes (zöld, barna, sárga) italos, parfümös, konzerves üveg, befőttes üveg

Tanácsok : Kérjük, az üveget mossák el, illetve az üvegekről távolítsák el a fémkupakot.

NEM dobható bele: síküveg, ablaküveg, drótszövetes üveg, katedrálüveg, kerámia, porcelán.

Fuchs Henrik polgármester

Balatonrendes, 2012.01.31.

VADKÁR FOGALMA ÉS ESETEI

Bővebb információ a letölthető PDF dokumentumban >>

Balatonrendes, 2012.01.31.

V. BALATONRENDESI KOCSONYA KAVALKÁD

KOCSONYAFŐZŐ VERSENY ÉS KOCSONYA-VACSORA - 2012. FEBRUÁR 4. (SZOMBAT) 17.00 ÓRA

A VENDÉGEK A VERSENY KOCSONYÁKAT MEGKÓSTOLHATJÁK,

A NABE KOCSONYÁKAT MEGVÁSÁROLHATJÁK (500 FT/TÁNYÉR)

SZERETETT ITALÁRÓL MINDENKI GONDOSKODJON!

HELYSZÍN: BALATONRENDES KULTÚRHÁZ

ZSŰRI ELNÖKE: SZITA LÁSZLÓ BALATONRENDES DÍSZPOLGÁRA

A RÉSZVÉTELHEZ ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES!

KALÁSZNÉ PIROSKÁNÁL 87/464-273 TELEFONSZÁMON VAGY SZEMÉLYESEN.

VERS MINDENKINEK: BÓNÁNÉ IRÉNKÉTŐL ÉS A BALATONRENDESI GYEREKEKTŐL.

TOMBOLA, ZENE, VIDÁMSÁG

TÁMOGATÓINK:

BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZATA, KUTI PINCÉSZET,

PÉRINGER GUMISZERVÍZ, PERGER JÁNOS VÁLLALKOZÓ,

KŐVÁGÓÖRSI FOLTVARRÓK.

NABE CSOPORT TAGJAI

Balatonrendes, 2012.01.30.

E-ON felhívás - Gallyazási munkálatok

Az E-ON felhívását megtekinthetik a letölthető PDF dokumentumban >>

Balatonrendes, 2012.01.30.

HÍRDETMÉNY  

Balatonrendes Önkormányzata Képviselő-testülete bérbeadás útján történő hasznosításra meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő, Balatonrendes, Révfülöpi u. 16. sz. alatti, 200 hrsz-ú, 167 m2 nagyságú "élelmiszer-italbolt" megnevezésű üzlethelyiséget.

Az ingatlan Balatonrendes belterületén frekventált helyen, a 71. sz. főút mellett helyezkedik el. Az ingatlan 2004 évben teljesen felújításra került, villany-, víz-, gáz és szennyvíz-közművekkel ellátott.

Pályázati feltételek

 • Az üzlet profilja: kereskedelem és vendéglátás
 • Bérleti díj: licit útján történik, induló bérleti díj 600.000.-Ft/év
 • Bérleti időszak: 5 év, 2012. április 5-től 2016. december 31-ig
 • Bérleti díj fizetése: negyedévente előre
 • Kaució: 2 hónap

A pályázatban meg kell jelölni

 • a bérbevevő adatait
 • a vállalt éves bérleti díj összegét,
 • a bérleményben folytatni kívánt tevékenységet, illetve üzletkört

Kereskedelmi és vendéglátó profiltól való eltérés esetén önkormányzat külön hozzájárulása szükséges.

A pályázatokat zárt borítékban, "Üzlethelyiség pályázat" megnevezéssel ellátva kell benyújtani Balatonrendes Önkormányzatnak címezve (Körjegyzőség 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. címen) titkárságán ill. postán elküldeni.

A pályázatok beérkezési határideje: 2012. március 23.

A pályázatok elbírálása: 2012. március 29-i képviselő-testület ülésen

Érdeklődni fenti címen, vagy a 06-70-379-5809 és a 87/471-506 telefonszámon lehet.
Az ingatlan a helyszínen előzetes időpont egyeztetés alapján megtekinthető.

A képviselő-testület a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2011. december 19.

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes