Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendesi hírek, tájékoztatók, események 2017.

--------------------------------------------------------------------------------
 

Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. január 3. (szerda) 10:00-13.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2017. 12. 29.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és Kirendeltsége év végi munkarendjéről.

Bővebb információ

Tóthné Titz Éva sk.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2017. 12. 20.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. november-december havi bűnmegelőzési hírlevele, és melléklete.

Bővebb információ

Biztonságos Internethasználat

Balatonrendes, 2017. 12. 11.


FIGYELEM VADÁSZAT!

TISZTELT LAKOSSÁG!

A Csobánc Földtulajdonosi Vadásztársaság tájékoztatta a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalt, melynek kapcsán felívással él a kirándulók és a lakosság felé.

Kérjük, hogy december hónapban, hétfő és csütörtöki napokon este 17 óra és reggel 8 óra között - és különösen a szürkületi időszakban - az erdőn, erdőszélen, mezőgazdasági területen ne tartózkodjanak, mert intenzív vadászati tevékenységet folytatnak Balatonrendes, Kékkút, Révfülöp, Köveskál, Kővágóörs, Salföld, Mindszentkálla községek külterületein.

Tóthé Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2017. 12. 06.


Mikulásnapi kézműves foglalkozás

Mikulásnapi kézműves foglalkozás gyermekeknek

2017. december 06-án szerdán, a Balatonrendesi könyvtárban 15:30 - 17:00-ig.

(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) támogatásával jött létre.

Balatonrendes, 2017. 12. 01.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2017. december 5-én (kedden) zárva tart.

Tóthné Titz Éva sk.
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2017. 11. 29.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. december 4. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2017. 11. 28.


Advent

Kedves Balatonrendesiek!

A hagyományoknak megfelelőn ezúton szeretettel hívunk és várunk mindenkit 2017. december 2-án szombaton 14 órakor az Adventi időszak első gyertyájának meggyújtására.

Helyszín: Kultúrház melletti terület

gyertyagyújtás további időpontjai:

2017. december 9. 14 óra
2017. december 16. (Mindenki karácsonya keretében)
2017. december 23. 14 óra

Köszönettel vesszük, ha pogácsával, süteménnyel, itallal stb. hozzájárulnak az összejövetelek sikeréhez.

Balatonrendes Község Önkormányzata

Balatonrendes, 2017. 11. 27.


DRV tájékoztató - fagykár

Ugye ön sem szeretné, hogy a fagyott vízmérője miatt a vízzel együtt a pénze is elfolyjon?

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 11. 27.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 12 - 2018. 01 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 12. havi tájékoztató

2018. 01. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 11. 20.


A Nők Elleni Erőszak megszűntetésének világnapja 2017. november 22.

A Nők Elleni Erőszak megszűntetésének világnapja 2017. november 22.

Balatonrendes, 2017. 11. 17.


TÁJÉKOZTATÁS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 15/2017. (XI. 08.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók részére.

A szétosztható tűzifa összes mennyisége 20 m3.

A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 350%-át, és az általa lakott ingatlanban fával fűt.
A támogatás odaítélésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel jogosult, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyben részesül.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat, aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik, erről írásban nyilatkoznia kell.

A kérelem benyújtásának határideje 2017. november 30.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 11. 14.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Balatonrendes 200 hrsz-ú élelmiszerbolt és vendéglátó egységre mely ingatlan 1019 m2 nagyságú földterületből és rajta 140 m2 alapterületű felépítményből áll, 2018. január 1-től 2022. december 31-ig, 5 évre terjedő határozott időre történő bérbeadására. Az ingatlanon lehetőség van dohánybolt üzemeltetésére is, tekintettel arra, hogy Balatonrendes településen dohánybolt jelenleg nem üzemel.

A pályázati kiírás időpontja: 2017. november 10.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. december 8. péntek 12:00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.

A bérleti díj 2018. évre minimum 500.000,- Ft/ év.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 11. 10.


A hősi halottak emlékhelyénél megemlékezés

MEGHÍVÓ!

Balatonrendes Község Önkormányzata

2017. november 15-én szerdán 14:00 órakor

az I. és II. világháborúban elhunyt áldozatok tiszteletére a hősi halottak emlékhelyénél megemlékezést tart, melyre ezúton hív minden érdeklődőt.

Helyszín: Balatonrendes, Fő utcai kereszt

Balatonrendes, 2017. 11. 09.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. november 6. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Balatonrendes, 2017. 10. 30.


Felhívás

Balatonrendes Község Önkormányzata a település rendezvényeiről szívesen fogad fotókat, melyet válogatás után, korlátozott számban a község honlapján a galériában elhelyeztetünk.

Amennyiben rendelkeznek ilyen fotókkal az onkormanyzat@balatonrendes.hu címre megküldeni szíveskedjenek.

Köszönettel: Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 10. 27.


A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatói

A Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatókat adott ki a következő témakörökben:

A szabadtéri tűzgyújtás szabályai

A szén-monoxid-mérgezés megelőzhető

Mustgáz

Balatonrendes, 2017. 10. 26.


Kreatív délután gyermekeknek!

2017. október 27-én pénteken, a Balatonrendesi könyvtárban nyitvatartási időben!

Szeretettel várlak!

(Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) támogatásával jött létre.

Balatonrendes, 2017. 10. 24.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. október havi bűnmegelőzési hírlevele, és mellékletei.

Bővebb információ

Biztonságos Internethasználat

Balatonrendes, 2017. 10. 24.


MÁV-START Zrt tájékoztató

Értesítjük Tisztelt Utasainkat, hogy 2017. november 2-től 2017. november 13-ig
Kelenföld - Székesfehérvár állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a hirdetményen szereplő vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

Az okozott kényelmetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 10. 24.


Badacsonyi Borfalvak Hegyközsége tájékoztatója

A fogadóórák helyszíne:
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet
8261 Badacsony, Római út 2.

A fogadóórák időpontja:
Hétfő, kedd, szerda és csütörtök 8:00-12:00

A hegybíró elérhetőségei:
Sellyei Gábor
Tel.: 06-87/431-040, 06-70/489-85-69

Honlap: www.badacsonyiborfalvakhk.hu

E-mail: sellyei.gabor@hnt.hu

Balatonrendes, 2017. 10. 10.


Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

2018. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

A típusú pályázat

B típusú pályázat

Balatonrendes, 2017. 09. 29.


Megújultak a település buszmegállói

Megújultak a település buszmegállói, köszönet Epres Virág balatonrendesi lakosnak a művészi munkáért!

Megújultak a település buszmegállóiMegújultak a település buszmegállói

Balatonrendes, 2017. 09. 27.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. október 2. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Balatonrendes, 2017. 09. 25.


Szüretbúcsúztató Fesztivál 2017. szeptember 30. (szombat)

Balatonrendes Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a hagyományos Szüretbúcsúztató Fesztiválra.

A rendezvény időpontja: 2017. szeptember 30. (szombat) 14:00 óra

- 14 órakor indul a menet a kultúrháztól kisvonattal, gyalogosan, jelmezben, maskarában,
- 15 órakor szőlőharang megáldása a templom előtt,
- 16 órakor visszaérkezés a kultúrházhoz,
- A színpadon:
- Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
- Bandiera Zászlóforgató- Zászlódobáló Csoport
- Tördemic Táncegyüttes
- 19:00 órától büfé, bál a kultúrházban.

A kultúrházhoz visszatérve minden kedves vendégünket meleg étellel várjuk, kóstolójegy: 500 Ft. Külön köszönjük az állandó lakóknak, üdülőknek, ha vendégszeretetüket bizonyítva megkínálják a felvonulás résztvevőit. A szüreti menetben résztvevőket arra kérjük, hogy minél többen öltözzenek be régi hagyományos jelmezbe, maskarába, ezáltal is emelve a felvonulás színvonalát.

Mindenkit szeretettel várunk, töltsünk el együtt egy hangulatos délutánt!

Balatonrendes, 2017. 09. 21.


Áramszünet 2017. szeptember 29-én 8-15 óráig

Az EON tájékoztatása alapján 2017. szeptember 29-én 8-15 óráig Balatonrendes település alábbi utcáiban áramszünet lesz.

Arany János utca - egész utca
Bányász utca - alsó rész
Ibolya utca - egész utca
Révfülöpi út 7-11. házszám
Simon István utca - egész utca
Strand utca - egész utca

Balatonrendes, 2017. 09. 21.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 10-11 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 10. havi tájékoztató

2017. 11. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 09. 18.


Meghívó

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Balatonrendesi Könyvtárban megrendezésre kerülő előadásra, és az azt követő, témakört érintő kötetlen beszélgetésre 2017. szeptember 22-én (pénteken) 17:00 órai kezdettel.

Előadó: Dr. Henrich István nyugalmazott egyetemi tanár.

Az előadás címe: Mi magyarok / nemzeti önismeretünk nyomán /

KSZR támogatással létrejövő program.

Balatonrendes, 2017. 09. 12.


Tisztelt Betegeink!

Szeptember 25-29 között szabadságon leszünk.

A betegeket Dr Nagy Eleonóra látja el a saját rendelőjében! Kővágóörs Jókai u. 73. Tel: 464-070

Rendelési ideje :

Hétfő: 8.30-12 h
Kedd: 10-12 h
Szerda: 14-15 h
Csütörtök: 8.30-12h
Péntek: 8.30-12h

Fekvő beteghez, halálesethez Dr Rothstaedter Ágnes hívható! Tel: 0630/686-82-89

Hirtelen rosszulléthez természetesen mentő is hívható a 104-es telefonszámon.

Szíves megértésüket köszönöm: Dr Németh Csaba

Balatonrendes, 2017. 09. 11.


TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy az alábbi helyszínen és időpontban TÜDŐSZŰRŐ vizsgálatot tartunk.

BALATONRENDES, KULTÚRHÁZ SZEPTEMBER 15. 15.00 - 17.45

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!
A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.
Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.
Panasz nélkül is lehet beteg!

Balatonrendes, 2017. 09. 07.


Veszettség elleni védőoltás

Értesítem a Tisztelt ebtartókat, hogy a község területén az ebek veszettség elleni kötelező védőoltására összevezetéses oltást tartok.

Balatonrendes, 2017. szeptember 12. kedd: önkormányzati garázs 11.30 - 12.00

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 09. 05.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. szeptember 4. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Balatonrendes, 2017. 09. 01.


Kérdőív

Tisztelt Balatonrendesi Polgárok!

Kérjük, az alábbi kérdőív kitöltésével segítsék Balatonrendes Község Önkormányzat munkáját a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésében.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 08. 15.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. augusztus havi bűnmegelőzési hírlevele, és mellékletei.

Bővebb információ

Biztonságos Internethasználat

Balatonrendes, 2017. 08. 10.


TÁJÉKOZTATÁS ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁSRÓL

Tájékoztatom a szülőket, hogy Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függetlenül - kérelemre - alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető/k, az óvodás gyermekekre óvodakezdésre tekintettel, az általános és középiskolás nappali tagozaton tanulókra iskolakezdésre tekintettel az a szülő, aki a gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15. napig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy a Balatonrendesi Kirendeltségen ügyfélfogadási időben.

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 08. 07.


FELHÍVÁS!

Balatonrendes Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy BALATONRENDES Község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének kidolgozása elindult.

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Fuchs Henrik polgármester nevére címezve tehetik meg:

Balatonrendes Község Önkormányzata
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
E-mail: onkormanyzat@balatonrendes.hu

Tervezési terület BALATONRENDES Község teljes közigazgatási területe.

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2017. augusztus 14-én (hétfőn) 10:00 órára, a KULTÚRHÁZBA meghirdetve.


Fuchs Henrik polgármester

Balatonrendes, 2017. augusztus 4.

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, BALATONRENDES Község településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

Balatonrendes, 2017. 08. 07.


Hőségriadó meghosszabbítva!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb előrejelzését és az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai javaslatát figyelembe véve a korábban kiadott és érvényben lévő III. fokú hőségriasztás 2017. augusztus 6-án (vasárnap) 24:00 óráig meghosszabbításra került.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 08. 04.


Hőségriadó!

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve az ország egész területére vonatkozóan 2017. augusztus 1-én 00:00 órától augusztus 4-én 24:00 óráig III. fokú hőségriasztást adott ki.

Bővebb információ

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére!

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban sok-sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem, vagy alig várható, a légmozgás csak zivatarok idején erősödik meg. Több napon keresztül igazi kánikula várható. Az alábbi linken hasznos tanácsokat olvashatnak a védekezésre.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 08. 02.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. augusztus 7. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. augusztus 4.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 08. 02.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 08-09 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 08. havi tájékoztató

2017. 09. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 07. 24.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. július havi bűnmegelőzési hírlevele, és mellékletei.

Bővebb információ

Biztonságban utazás közben

Biztonságos Internethasználat

Balatonrendes, 2017. 07. 21.


Hőségriadó!

Tájékoztatom, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlását figyelembe véve az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős helyettes államtitkár az ország egész területére vonatkozóan 2017. július 20-án 00:00 órától július 23-án 24:00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki.

Bővebb információ

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére!

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban sok-sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem, vagy alig várható, a légmozgás csak zivatarok idején erősödik meg. Több napon keresztül igazi kánikula várható. Az alábbi linken hasznos tanácsokat olvashatnak a védekezésre.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 07. 20.


Tájékoztatás telefonos csalókról

A Tapolcai Rendőrkapitányság tájékoztatója trükkös telefonos csalásokról.

Bővebb információ

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 07. 05.


Balatonrendesi Péter-Pál Falunap

Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját a 2017. évi Balatonrendesi Péter-Pál Falunapokra!

2017. június 30. péntek

14:00 óra Gulyásfőző verseny
18:00 óra Gulyás elfogyasztása
(támogató jegy vásárlásával)
19:00 óra Nyár van .. Neoton -parti
a Tapolcai Musical Színpad előadásában
21:00 óra Zenés, táncos mulatság a Voice Együttessel

2017. július 1. szombat

20:00 óra Drágakövek Tánccsoport műsora
kb. 20:30 óra Hemo Winner Versenytánc Egyesület műsora
kb. 21:30 óra "Vidám táncoló kalapok"
Előadják a táncos lábú balatonrendesi hölgyek
Thereza Andone vezetésével
kb. 22:00 óra Tombola
kb. 22:30 óra Zenés, táncos mulatság a Koktél Együttessel
(Domján Tamás és Csala Csilla)

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel!

Az önkormányzat az időpont- és műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Balatonrendes, 2017. 06. 26.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. július 3. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. június 30.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 06. 26.


Hőségriadó!

Az országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkár az előrejelzések alapján 2017. június 22. csütörtök 00 órától június 26 hétfő 24 óráig másodfokú hőségriasztást adott ki.

Bővebb információ

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére!

A meteorológiai előrejelzések szerint a következő időszakban sok-sok napsütésre számíthatunk. Csapadék nem, vagy alig várható, a légmozgás csak zivatarok idején erősödik meg. Több napon keresztül igazi kánikula várható. Az alábbi linken hasznos tanácsokat olvashatnak a védekezésre.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 06. 22.


Szőlőkabóca elleni védekezés

Felhívás az amerikai szőlőkabóca elleni védekezésre

Az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) Észak-Amerikából származó egynemzedékes kártevő. Fő tápnövénye a szőlő, amelynek a levélfonákán szívogat.

Védekezési felhívás >>

Védekezési felhívás melléklete >>

Balatonrendes, 2017. 06. 09.


Közmeghallgatás

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2017. május 26-án (pénteken) 14.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart

a Kultúrházban.

Napirend:

1.) Beszámoló a környezet állapotáról
2.) Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
3.) Közérdekű kérdések és javaslatok

Kérem, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek.

Balatonrendes, 2017. 06. 06.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. június 12. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. június 9.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 06. 06.


TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Ebtartó!

Felhívom figyelmét az ebtartással kapcsolatos alábbi szabályokra:

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 17. §-a szerint b elterület közterületén - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes.

Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen.

Szájkosarat használni az előző bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében - ha törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a szájkosár használatát nem írja elő - kizárólag az egyed jellemzően agresszív magatartásának ismerete esetén kell.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) az alábbiak szerint szabályozza a veszélyeztetés kutyával tényállást:

193. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja közterületre, vagy kóborolni hagyja,

b) természeti és védett természeti területen, vagy vadászterületen - a vadászkutya és a triflakereső kutya kivételével - póráz nélkül elengedi vagy kóborolni hagyja,

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - segítő kutya kivételével - szállítja,

d) vendéglátó üzlet kivételével élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - segítő kutya kivételével - beengedi, illetve beviszi,

szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt helyen tartja, vagy nem helyez el a ház (lakás) bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő figyelmeztető táblát, szabálysértést követ el.

(2a) E § alkalmazásában segítő kutya a segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet szerinti segítő kutya.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelő, természeti és védett természeti területen a természetvédelmi őr, helyi jelentőségű védett természeti területen az önkormányzati természetvédelmi őr, továbbá a mezőőr is szabhat ki helyszíni bírságot.

A Szabstv. 38. § (1) bekezdése szerint az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal).

A Szabstv. 11. § (1) bekezdése szerint a pénzbírság legalacsonyabb összege - a Szabstv. eltérő rendelkezése hiányában - ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.

Kérem, hogy az ebtartásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket szíveskedjen betartani!

Balatonrendes, 2017. 05. 31.Gyermeknap - 2017.május 27.

Gyermeknapi vidám foglalkozás kicsiknek és nagyoknak Reiter Ádám kézműves segítségével,

2017.május 27.-én szombaton, a Balatonrendesi könyvtárban 9:00 órától.

Amit hoznod kell magaddal: kreativitás, vidámság.
A többit mi adjuk!

Szeretettel várunk!

A program a KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer)támogatásával jött létre.

Balatonrendes, 2017. 05. 24.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 06-07 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 06. havi tájékoztató

2017. 07. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 05. 15.


JOGÁSZ NAPOK

"KÖZÉP- DUNÁNTÚLI JOGPONTOK" (GINOP-5.3.3-15-2015-00003) PROJEKT

A Magyar Iparszövetség szeretettel és tisztelettel meghívja Önt/Önöket az EU-s társfinanszírozásban működtetett "Közép- Dunántúli Jogpontok" elnevezésű (GINOP-5.3.3-15-2015-00003 azonosítószámú) projektben a 2017. május 17.-én (szerdán) Tapolcán a Fő téren délelőtt 8 órai kezdettel megrendezésre kerülő JOGÁSZ NAPOK rendezvényre

A rendezvény helyszíne:
8300 Tapolca Fő tér (rendezvénysátor)

PROGRAM:
08:00 - 16:00 Folyamatos INGYENES JOGI TANÁCSADÁS AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK
Közben:
13:00 - 14:00 PowerPoint vetítéssel egybekötött előadás a JOGPONT projektről
14:00 - 15:00 PowerPoint vetítéssel egybekötött előadás a FOGLALKOZTATÁSSAL KAPCSOLATOS GYAKORLATBAN FELMERŰLŐ PROBLÉMÁK AZ ÚJ MT. TÜKRÉBEN
15:00 - 16:00 PowerPoint vetítéssel egybekötött előadás a MUNKAADÓK KÖTELMEI ÉS LEHETŐSÉGEI AZ ÚJ MT. SZERINT

Kedvezményezett szervezetek:

Magyar Iparszövetség
Munkástanácsok Országos Szövetsége

Balatonrendes, 2017. 05. 12.


Lomtalanítás

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS A 2017. ÉVI LOMTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATBAN

A lomtalanítás időpontja Balatonrendes községben: 2017. május 15. (hétfő) 7:00 - 17:00 óráig

A lomtalanítás problémamentes lebonyolítása érdekében kérjük, hogy a feleslegessé vált lomokat, Bányász utca (korábbi játszótér), valamint Hullám - Horog utca kereszteződésénél kihelyezett konténerben helyezzék el.

Nem lehet kihelyezni a lomtalanításkor kommunális hulladékot, építésből-bontásból származó anyagot (ajtó, ablak, szigetelőanyag, stb.), törmeléket, hulladékká vált gumiabroncsot, kerti, valamint zöldhulladékot, akkumulátort és gyógyszereket, festéket és olajos flakonokat, elektronikai hulladékot. Ezeket a NHSZ Tapolca Nonprofit Kft nem szállítja el.

A lomtalanításkor lerakható hulladékok típusai

- bútorok (asztalok, székek, szekrények, matracok), fából készült használati tárgyak
- szőnyegek, textil,
- műanyag padlók, kerti bútorok, elhasznált kerti medencék, nagydarabos műanyag játékok,
- a lomtalanítás során olyan háztartási hulladék helyezhető ki a gyűjtőhelyre, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.

Fontos, hogy a lejárt szavatosságú, hulladékká vált gyógyszerek a gyógyszertárakban adhatóak le, a hulladékká vált gumiabroncsok és elektronikai hulladékok leadására a gyártónál, kereskedőknél, vagy a speciális átvevőhelyen nyílik lehetőség.

Az ingatlanok elé kirakott lomokat, a hulladékszállító cég nem szállítja el, annak elszállítási költségét az Önkormányzat nem tudja vállalni!

Felhívjuk a figyelmet, hogy már május 13-án és május 14-én (szombat-vasárnap) is elhelyezhető hulladék, de csak a Bányász utcai gyűjtőponton (korábbi játszótér felett)

Fuchs Henrik sk.
polgármester

Balatonrendes, 2017. 05. 08.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. május 8. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. május 5.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 04. 24.


Rendőségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2017. április havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 19.


Intézményi térítési díjak

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában a Veszprém Megyei Kirendeltség illetékességi területén működő, Veszprém megyei ellátási területtel rendelkező intézmények székhelyén, illetve azok telephelyein 2017. április 1. napjától fizetendő intézményi térítési díjak.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 12.


Lakossági zöldhulladék gyűjtése

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Társaságunk az NHSZ Tapolca Nonprofit Kft. 2017. április 1-vel folytatja a lakossági zöldhulladék gyűjtését.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 04. 10.


Húsvéti játszóház 2017.04.17-én

Kedves Gyerekek és Érdeklődők!

Sok szeretettel várunk Titeket a 2017.04.17-i Húsvéti játszóházba.

14:00-tól kézműves foglalkozással és sportjátékokkal készülünk a Kultúrház melletti területen.

Balatonrendes, 2017. 04. 05.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. április 3. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. március 31.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 03. 22.


Rendőrségi fórum

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság

2017. március 30. napján (csütörtök) 17:00 órakor

konzultációs fórumot tart a közbiztonság, a közlekedésbiztonság, és a bűnügyi helyzettel kapcsolatos problémák megbeszélése érdekében.

Fórum helye: Balatonrendes Kultúrház

Minden érdeklődőt várunk!

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 03. 21.


Óvodai beiratkozás

Óvodai általános felvételi időpont 2017/2018. nevelési évre Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2017/2018. nevelési évre a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

2017. április 24. 8.00-11.30 óráig
2017. április 25. 8.00-11.30 óráig
2017. április 26. 11.30-16.00 óráig

A beíratás helye: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda, Révfülöp Óvoda köz 20.
Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 03. 21.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 04-05 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 04. havi tájékoztató

2017. 05. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 03. 20.


Iskolai beiratkozás

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2017. április 20. (csütörtök) 08.00-19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 08.00-19.00 óráig

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 03. 16.


Tűzgyújtási tilalom

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el.

Tűzgyújtási tilalom idején TILOS TÜZET GYÚJTANI az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezektől mért 200 méteres körzetében lévő külterületi ingatlanokon.

Ide kell érteni a felsorolt területeken található tűzrakó helyeket, a vasút és közút menti fásításokat, valamint a parlag és gazégetést is.

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától függ. A tűzgyújtási tilalomról tájékoztatást ad az országos közszolgálati média, valamint az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon közzéteszik a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és számos egyéb hasznos információval a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai honlapok tájékoztatnak.
A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett honlapon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot.

A lakóhely környékén található erdőterületek megtekinthetők az erdészeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen az alábbi helyen: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/

Balatonrendes, 2017. 03. 16.


MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton meghívja Önt és Kedves Családját az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre.

Időpontja: 2017. március 15. szerda 10:00 óra

Helyszín: Balatonrendesi Kultúrház

Balatonrendes, 2017. 03. 13.


Lomtalanítás

Balatonrendesen 2017. május 15. (hétfő) 7:00 - 17:00 óráig lomtalanítást tartunk.

Konténerek helye: Bányász utca (régi játszótér), Horog - Hullám utca kereszteződése

Balatonrendes, 2017. 03. 10.


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot ír ki a tulajdonát képező Kővágóörs 0282/10. hrsz-ú (természetben a Kővágóörs-Pálköve strandon levő), kivett strandfürdő megnevezésű ingatlan 25 m2 nagyságú területrésze 2017. május 15-étől 2021. szeptember 30-áig terjedő határozott időre történő bérbeadására.
A bérbeadásra meghirdetett terület az ingatlan nyugati oldalon levő kerítése mellett található.
A meghirdetett területen a vízi sportszer kölcsönzési tevékenység folytatható.

A pályázati kiírás időpontja: 2017. március 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 14. péntek 12:00 óra, mely időpontig a pályázatoknak be is kell érkeznie.

A bérleti díj 2017. évre minimum 100. 000 Ft/ év.

Bővebb tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 03. 03.


FELHÍVÁS

Balatonrendes Település Önkormányzata

a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3a) pontja alapján:

"(3a) 732  Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés  a) pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján."

A 2017. január 1-től hatályos szabályozás értelmében minden olyan településen kötelező a bölcsődei ellátás megszervezése, ahol

- arra legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy
- a településen élő 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt.

A települési önkormányzatoknak kötelezettségük teljesítésére a jogszabály   legkésőbb 2018. december 31-éig  ad lehetőséget. 

Fentiek alapján felhívjuk a szülők figyelmét , hogy   2017. április 15-éig írásban  jelezhetik a települési önkormányzat feléa bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényüket. Az ellátás megszervezésére az igények alapján a jogszabályi kötelezettségekre figyelemmel kerül sor.

Balatonrendes Település Önkormányzata

Balatonrendes, 2017. 03. 01.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. március 6. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. március 3.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 02. 28.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. február 6. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977, 06-30-563-5927

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. február 3.-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 02. 01.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2017. 02-03 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2017. 02. havi tájékoztató

2017. 03. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2017. 01. 24.


FALUSI DISZNÓVÁGÁS BALATONRENDESEN

2017. FEBRUÁR 10-11.

Kedves Balatonrendesi lakók, üdülőtulajdonosok!

Balatonrendes Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját egy igazi falusi disznóvágásra, mely egyszerre közösségi élmény, vidéki nyugalom, hagyományos ízvilág.

Az elmúlt évekkel ellentétben a rendezvényre az alábbiak szerint kerül sor:

2017. február 10-én pénteken 7:30 órakor

kezdődik a disznóvágás, a nap során figyelemmel kísérhető

a feldolgozás folyamata, illetve 9-10 óra között lehetőség van

a sült vér, valamint a friss máj elfogyasztására

Február 11-én szombaton 14:00 órakor

a kultúrházba disznótoros ebédre

várjuk a balatonrendesi állandó lakókat, üdülőtulajdonosokat

A kultúrház korlátozott befogadóképessége miatt kérjük, hogy ügyfélfogadási időben legkésőbb február 09-én 16:00 óráig a 06-87/777-100 telefonszámon jelezni szíveskedjenek az ebéden való részvételi szándékukat.

Az ebéd elfogyasztása minden balatonrendesi lakónak és üdülőtulajdonosnak térítésmentes, viszont a rendezvény költségeihez szívesen fogadunk felajánlást, támogatást a kultúrház nagytermében elhelyezett adományládába.

Az ebédhez ásványvizet biztosítunk, egyéb italról mindenki saját igényének, ízlésének megfelelően gondoskodni szíveskedjen.

Mindenkit szeretettel várunk!

Fuchs Henrik
polgármester

Balatonrendes, 2017. 01. 19.


Tájékoztató a kéményseprés 2017. évi tervezett időpontjáról

A sormunka elvégzésének tervezett időpontja a településen: 2017. június 06.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 01. 19.


DRV tájékoztató - elfagyások megelőzése

Az elmúlt napok tartósan fagyos időjárása miatt ügyfélszolgálatunkra rendkívül sok hibabejelentés érkezett és érkezik jelenleg is mérőelfagyás miatt, melynek köszönhetően vonalaink leterheltek, sok esetben hosszas várakozás után tudják csak diszpécser kollégáink fogadni a felhasználók bejelentéseit, amely miatt felhasználóink türelmét és megértését kérjük!

Bővebb információ

Balatonrendes, 2017. 01. 10.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2017. január 9. (hétfő) 8:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 87/322-977

Aki részt szeretne venni, kérjük részvételi szándékát 2017. január 6-ig jelezze felénk.

Balatonrendes, 2017. 01. 04.


 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes