Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendesi hírek, tájékoztatók, események 2018.

--------------------------------------------------------------------------------
 

TÁJÉKOZTATÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József A. u. 36) VE-09Z/08003-4/2018 ügyiratszámú közleményében a Balatonrendes, Ábrahámhegy és Salföld települések közigazgatási területét érintő " Balatonrendes I. (Kisörsi homokbánya) - kvarchomok" védnevű bányatelek teljes körű felülvizsgálata alapján, VE-09Z/08003/2018. ügyiratszámon indított közigazgatási hatósági eljárásról nyújt tájékoztatást...

Bővebb tájékoztatás

Közlemény

Balatonrendes, 2018. 12. 21.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2018. december 27-én (csütörtökön)

és 2018. december 28-án (pénteken) zárva tart.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 12. 18.


Mindenki karácsonya

"...Ünnep oly szép, a gyertya ha ég,
A szeretet asztalánál ott ülünk mindannyian.
Hó és hideg, de a szándék meleg,
A kevés is több lesz, ha a szíved adod bele..."

Balatonrendes Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és kedves családját

"Mindenki karácsonya" rendezvényre

2018. december 15. szombat 14:00 óra

Helye: Balatonrendes Kultúrház

Balatonrendes, 2018. 12. 12.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. december havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 12. 12.


HULLADÉKGYŰJTÉSI REND VÁLTOZÁS

Tájékoztatjuk lakossági és közületi ügyfeleinket, hogy a háztartási hulladék begyűjtés rendje változik az alábbiak szerint:

Hulladékszállítási napok változása:

2018. december 25-e, kedd helyett 2018. december 22-én, szombaton.

2019. január 1-e, kedd helyett 2018. december 29-én, szombaton.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kívánunk minden kedves ügyfelünknek!

NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.

Balatonrendes, 2018. 12. 07.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 12 és 2019. 01 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 12. havi tájékoztató

2019. 01. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 12. 03.


M E G H Í V Ó

Kedves Balatonrendesiek!

A hagyományoknak megfelelően ezúton szeretettel hívunk és várunk mindenkit

2018. december 1-én szombaton 14 órakor

az Adventi időszak első gyertyájának meggyújtására.

Helyszín: Kultúrház melletti terület

A gyertyagyújtás további időpontjai:

december 8. 14 óra, december 15. (Mindenki karácsonya alkalmával), december 22. 14 óra

Köszönettel vesszük, ha apró süteménnyel, itallal stb. hozzájárulnak az összejövetelek sikeréhez.

Balatonrendes Község Önkormányzata

Balatonrendes, 2018. 11. 28.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2018. december 1-jén (szombaton)

és 2018. december 15-én (szombaton) zárva tart.

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy Kővágóörs községben - az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. értesítése alapján - naperőmű park csatlakozása miatt - 2018. december 11-én (kedden) várhatóan 8:00-tól - 15:00 óráig Kővágóörs teljes területén áramszünet lesz.

Fentiekre tekintettel a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kővágóörs székhelyén

2018. december 11-én (kedden) zárva tart.

Szíves megértésüket kérem!

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 11. 27.


TÁJÉKOZTATÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprém Megyei Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József A. u. 36) VE-09Z/05862-48/2018 ügyiratszámú határozatában a Balaton és a parti zóna nádasait és egyéb növényzetét minőségi osztályokba sorolja.

A határozat Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint Révfülöp Nagyközség Önkormányzata és Balatonrendes Község Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláin közzétételre kerül 2018. november 22. és december 10. napja közötti időszakon belül. .A Balaton és parti zóna nádasainak 2016-2017. évi minősítésére vonatkozó határozatba való betekintést Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban Kővágóörs, Petőfi u. 2., Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén Révfülöp Villa Filip tér 8., és Balatonrendes Község Önkormányzata hivatali épületében Balatonrendes, Fő u. 1. sz. alatt ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából

dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető

Balatonrendes, 2018. 11. 26.


Lomtalanítás

Az NHSZT Tapolca Nonprofit Kft. "házhoz menő gyűjtés" keretében Balatonrendes illetékességi területén lomtalanítást végez, 2018. december 14-én telefonon történt bejelentés alapján!

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 11. 21.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. november havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 11. 19.


TÁJÉKOZTATÁS

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 12/2018. (XI. 07.) önkormányzati rendeletében megállapítottak szerint szociális célú tűzifa támogatást biztosít a szociálisan rászorulók részére

A szétosztható tűzifa összes mennyisége 23 m3.

A szociális célú tűzifa juttatásra jogosult, akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedülálló esetén 400 %-át, és az általa lakott ingatlanban fával fűt.

A támogatás odaítélésekor a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - települési támogatásra, különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésére tekintettel jogosult, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család előnyben részesül.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem beadását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolásokat, aki a háztartásban jövedelemmel nem rendelkezik, erről írásban nyilatkoznia kell.

A kérelem benyújtásának határideje 2018. november 30.

Fuchs Henrik
polgármester

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Balatonrendes, 2018. 11. 12.


Talajvízkút tájékoztató

Talajvízkút fennmaradási/üzemeltetési engedélyeztetési eljárás menete.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet - alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) a tulajdonosnak vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyt kell kérni.

A tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

Bővebb információ

Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyéhez

Balatonrendes, 2018. 11. 09.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2018. november 10-én (szombaton) zárva tart.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 11. 08.


Bursa Hungarica - benyújtási határidő módosulás

Értesítem a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának döntése értelmében a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójában a pályázati beadási határidő és az önkormányzati döntési határidő is meghosszabbításra került.

Új határidők:

 • A pályázatok benyújtásának módosított határideje: 2018. november 13.
 • A települési önkormányzati döntés módosított határideje: 2018. december 13.
 • A döntési listák beküldési határideje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére: 2018. december 14.

A módosított pályázati dokumentumok az alábbi linken elérhetőek: www.emet.gov.hu

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 11. 07.


M E G H Í V Ó

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt "A Balaton-felvidék madártávlatból" című, vetítéssel egybekötött előadásra!

2018. november 09. (péntek) 17.00 óra

Az előadás témája a manapság oly közkedvelt drónfotózás lesz, melyet a Balaton-felvidéken készült képekkel kívánja bemutatni a fotós.

Tudjunk meg többet erről az új perspektíváról, ami kitágította a fotózás határait és különleges köntösben mutatja be, a hétköznapi, megszokott dolgokat!

Előadó: Orbán Péter balatonrendesi fotográfus

Az előadás időpontja és helyszíne: 2018. november 09. (péntek) 17.00 óra Balatonrendes Kultúrház

Balatonrendes, 2018. 11. 06.


Rendőrségi fórum

Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a Tapolcai Rendőrkapitányság

2018. november 09-én (péntek) 16.00 órai kezdettel

a balatonrendesi Kultúrházban lakossági közbiztonsági fórumot tart.

Minden érdeklődőt várunk!

Balatonrendes, 2018. 11. 06.


Országos toborzó program

A büntetés-végrehajtási szervezet országos toborzó programot hirdetett, amelynek keretében az erre a célra összeállított toborzó anyagot kívánja minél szélesebb körben népszerűsíteni.

Bővebb információ

Bővebb információ

Bővebb információ

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 10. 30.


Balatonrendes, 2018. 10. 17.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. október havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 10. 17.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2018. október 13-án (szombaton) zárva tart.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 10. 09.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 10-11 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 10. havi tájékoztató

2018. 11. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 10. 09.


TÜDŐSZŰRÉS

Értesítjük a lakosságot, hogy az alábbi helyszínen és időpontban tüdőszűrő vizsgálatot tartunk.

BALATONRENDES, KULTÚRHÁZ 2018. OKTÓBER 08. hétfő 08:45-11:30

Kérjük, hozza magával TAJ-kártyáját, személyi igazolványát, lakcímkártyáját!

A vizsgálat lehetőséget ad a TBC mellett egyéb mellkasi betegségek időben történő felismerésére.

Javasolt minden 40 év feletti lakos számára.

Panasz nélkül is lehet beteg!

Balatonrendes, 2018. 10. 03.


Pályázati felhívás - ösztöndíj támogatás

Balatonrendes Önkormányzata Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hirdet felsőoktatási hallgatók számára.

A pályázat benyújtási határideje: 2018. november 6.

Bursa A pályázat

Bursa B pályázat

Balatonrendes, 2018. 10. 03.


SZÚNYOGOK ELLENI VÉDEKEZÉS

Lakossági tájékoztató a szúnyogok elleni védekezésről:

Járási Hivatal tájékoztatója

Tájékoztató

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 10. 01.


Szüretbúcsúztató Fesztivál

Balatonrendes Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját a hagyományos Szüretbúcsúztató Fesztiválra.

A rendezvény időpontja:

2018. szeptember 29. (szombat) 14:00 óra

- 13:45 órától gyülekező a kultúrház előtt
- 14 órakor indul a menet Fő utca - Templom utca - Csapás utca - Arany János utca útvonalon
- 14:45 órakor szőlőharang megáldása a templom előtt
- 16 órakor visszaérkezés a kultúrházhoz

- A színpadon:

 • Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar
 • Tördemic Táncegyüttes
 • Batsányi Népdalkör dalcsokra
 • 20:00 órától batyus bál a kultúrházban *
 • A jó hangulathoz a zenét a Fair Együttes biztosítja 20.00 órától 02.00 óráig!

A kultúrházhoz visszatérve minden kedves vendégünket meleg étellel várjuk, kóstolójegy: 600 Ft.

Külön köszönjük az állandó lakóknak, üdülőknek, ha vendégszeretetüket bizonyítva megkínálják a felvonulás résztvevőit. A szüreti menetben résztvevőket arra kérjük, hogy minél többen öltözzenek be régi hagyományos jelmezbe, maskarába, ezáltal is emelve a felvonulás színvonalát.

(Kérjük a pontos érkezést, mert a menetnek 14 órakor mindenképpen el kell indulni azért, hogy a templomhoz 14:45 órára megérkezzen)

Mindenkit szeretettel várunk, töltsünk el együtt egy hangulatos délutánt!

*Tájékoztató a bálról: Ezúton tájékoztatjuk a kedves résztvevőket, hogy a szeptember 29-i szüreti bál, a felvonulás résztvevői számára zártkörű rendezvény. A bál ideje alatt büfé nem üzemel "batyus" jelleggel kerül lebonyolításra.

Kérünk mindenkit, hogy saját magának, baráti körének, asztaltársaságának italáról, harapnivalójáról gondoskodni szíveskedjen. (szódát, ásványvizet korlátozott mennyiségben biztosítunk)

Mindenkit szeretettel várunk!

"Ha jöttök lesztek, ha hoztok isztok, esztek!"

Balatonrendes, 2018. 09. 26.


TÁJÉKOZTATÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál a Mészkő-Polgár Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.) sz. VE-09Z/06481-22/2018. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat közzétételéről:

"Balatonrendes II. permi vörös homokkő" védnevű bányatelken - 8255 Balatonrendes 0139. hrsz. alatti ingatlant érintő - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzése

Az üggyel kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint Balatonrendes Község Önkormányzata hirdetőtábláján, és honlapján közzétételre kerül 2018. szeptember 20. napjától 2018. október 08. napjáig. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatba való betekintést Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban Kővágóörs, Petőfi u. 2., Balatonrendes Község Önkormányzata hivatali épületében Balatonrendes, Fő u. 1. sz. alatt ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Határozat >>

Kővágóörs, 2018. szeptember 20.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző megbízásából:

Dr. Takács Katalin
aljegyzőt helyettesítő igazgatási csoportvezető

Balatonrendes, 2018. 09. 20.


TÁJÉKOZTATÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (8200 Veszprém, József A. u. 36.) a Balaton vízszintszabályozásának módosítására VE-09Z/04872-127/2018. ügyiratszámon környezetvédelmi engedélyt adott.

A környezetvédelmi engedély Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint Balatonrendes Község Önkormányzata és Révfülöp Nagyközség Önkormányzata hirdetőtábláján közzétételre kerül 2018. szeptember 13. napjától 2018. október 01. napjáig. A környezetvédelmi engedélybe való betekintést Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban Kővágóörs, Petőfi u. 2., Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Révfülöpi Kirendeltségén Révfülöp, Villa Filip tér 8., és Balatonrendes Község Önkormányzata hivatali épületében Balatonrendes, Fő u. 1. sz. alatt ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 09. 17.


Hivatásos gondnoki képzés

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatásos gondnoki képzést tart.

Bővebb információ >>

Tájékoztató >>

Balatonrendes, 2018. 09. 13.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. szeptember havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 09. 13.


Tájékoztatás - Hulladék hasznosítási tevékenység

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalánál a Mészkő-Polgár Korlátolt Felelősségű Társaság (1042 Budapest, Virág u. 39. fszt. 1.) sz. VE-09Z/06481-03/2018. ügyiratszámon előzetes vizsgálati eljárás indult az alábbi tárgyi ügyben:

"Balatonrendes II. permi vörös homokkő" védnevű bányatelken - 8255 Balatonrendes 0139. hrsz. alatti ingatlant érintő - nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzése

Az üggyel kapcsolatos közlemény Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján, valamint Balatonrendes Község Önkormányzata hirdetőtábláján, és honlapján közzétételre kerül 2018. augusztus 24. napjától 2018. szeptember 11. napjáig. Az előzetes vizsgálati tervdokumentációba való betekintést Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban Kővágóörs, Petőfi u. 2., Balatonrendes Község Önkormányzata hivatali épületében Balatonrendes, Fő u. 1. sz. alatt ügyfélfogadási időben biztosítjuk.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 08. 24.


Hivatali nyitvatartás

Ezúton tájékoztatom tisztelt ügyfeleinket, hogy Kővágóörs községben - az E-ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. értesítése alapján - folyamatos hálózatfejlesztési munkák miatt az Önkormányzati Hivatalt érintően is

2018. augusztus 30-án (csütörtök)

várhatóan 8:00-tól - 16:00 óráig áramszünet lesz.

Az áramszünet a Jókai u. 1- 57-ig, 2- 48. házszámig, Zrínyi u., Dózsa u., Cseh Tamás, Teleki út, Vörösmarty u., Fényeskút u., Szondi u., Petőfi u. és a Kinizsi u. területét érinti.

Fentiekre tekintettel a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Kővágóörs székhelyén zárva tart.

Szíves megértésüket kérem!

Tóthné Titz Éva

jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 08. 24.


VESZETTSÉG ELLENI VÉDŐOLTÁS

2018. szeptember 11. kedd Balatonrendes önkormányzati garázs 11.30 - 12.00

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 08. 24.


II. fokú hőségriasztás

A VEMKH Balatonfüredi Járási Hivatala (továbbiakban: Járási Hivatal) népegészségügyi feladatkörében eljárva tájékoztatom, hogy Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár,

az ország egész területére vonatkozóan 2018. augusztus 21-én (kedd) 12:00 órától 2018. augusztus 23-án (csütörtök) 24:00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki!

Az előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve a fokozat emeléséről újabb tájékoztatást küldünk. Ennek hiányában a riasztás 2018. augusztus 23-án 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére

Balatonrendes, 2018. 08. 21.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. augusztus havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 08. 21.


Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról

Tájékoztatom a szülőket, hogy Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 2/2015.. (III. 1.) önkormányzati rendelete alapján jövedelmi viszonytól függetlenül - kérelemre - alanyi támogatás címén települési támogatásban részesíthető/k, az óvodás gyermekekre óvodakezdésre tekintettel, az általános és középiskolás nappali tagozaton tanulókra iskolakezdésre tekintettel az a szülő, aki a gyermekével azonos lakcímen él életvitelszerűen, ha kérelmét legkésőbb a tanév megkezdését követően október 15. napig benyújtja.

A kérelmet az arra rendszeresített nyomtatványon lehet benyújtani postai úton, vagy a Balatonrendesi Kirendeltségen ügyfélfogadási időben. A kérelemhez mellékelni kell az iskolalátogatási igazolást (kivéve a Révfülöpi Általános Iskolába járó gyermekek esetében).

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)

Fuchs Henrik polgármester

Balatonrendes, 2018. 08. 16.


II. fokú hőségriasztás

Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár, az ország egész területére vonatkozóan 2018. augusztus 08-án (szerda) 00:00 órától 2018. augusztus 10-én (péntek) 24:00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki!

Tájékoztató

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére

Balatonrendes, 2018. 08. 08.


Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatás

A támogatásra az igényt az erre rendszeresített nyomtatványon lehet jelezni.

A kitöltött igénylőlapokat az Önkormányzaton kell leadni 2018. augusztus 17. napjáig.

Tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 08. 02.


MEGHÍVÓ

Dr. Boldizsár Ildikó író, mesekutató, meseterapeuta

2018. augusztus 10. napján 18:00 órai kezdettel

író - olvasó találkozóra hívja és várja a kedves érdeklődőket.

A találkozó helyszíne: Balatonrendes Kultúrház

Balatonrendes, 2018. 08. 02.


MEGHÍVÓ

Tálos Géza helytörténész, családfakutató

2018. augusztus 1. napján 18:00 órai kezdettel

"A helytörténet esélyei Balatonrendesen" címmel előadást, majd kötetlen beszélgetést tart, melyre ezúton hívunk és várunk minden kedves érdeklődőt.

Az előadás helyszíne: Balatonrendes Könyvtár

Balatonrendes, 2018. 08. 01.


Hivatali nyitvatartás

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2018. augusztus 9-én (csütörtökön) zárva tart.

Tóthné Titz Éva

jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 08. 01.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. augusztus 06. (hétfő) 08:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2018. 08. 01.


II. fokú hőségriasztás

Az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár, az ország egész területére vonatkozóan 2018. július 30.-án (hétfő) 12:00 órától 2018. augusztus 03-án (péntek) 24:00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki!

Tájékoztató

Hasznos Tanácsok Kánikula Idejére

Balatonrendes, 2018. 07. 31.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 08-09 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 08. havi tájékoztató

2018. 09. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 07. 31.


Vigyázunk Rád a Balatonon! QR kód

A "Vigyázunk Rád a Balatonon!" című kiadvánnyal kapcsolatos információ...

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 07. 25.


Védekezési felhívás - zárlat

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 07. 19.


Általános iskolai felzárkóztató képzések

Az általános iskolai felzárkóztató képzések célja az alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező felnőttek felzárkóztatása, általános iskolai bizonyítványhoz juttatása, ezzel az alapfokú iskolai végzettség megszerzése.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 07. 17.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. július havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 07. 16.


Ebösszeírás

Tisztelt Ebtartók!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (továbbiakban: Ávt.) 42/B. §-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések vonatkozásában az eb összeírásra 2018. július 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig terjedő időszakban kerül sor.

Bővebb információ

Bejelentő adatlap kutya (eb) önkormányzati nyilvántartásba vételéhez

Balatonrendes, 2018. 07. 05.


E-ON felhívás - áramszünet

2018. július 13-án 08:00 perctől várhatóan 14:30 percig Balatonrendes teljes területén áram szünet lesz.

Bővebb információ

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 07. 03.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. július 02. (hétfő) 08:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2018. 06. 26.


Péter-Pál Falunapok - 2018. június 29-30. (péntek, szombat)

2018. június 29 pénteki programok

14:00 óra Gulyásfőző verseny
18:00 óra Gulyás, palacsinta elfogyasztása (támogató jegy vásárlásával)
19:00 óra Batsányi Népdalkör népdalcsokra
19:30 óra Pappa Pia! Tapolcai Musical Színpad előadásában
21:00 óra Zenés Mulatság: Fair Együttes és a Rolling Band közreműködésével

2018. június 30 szombati programok

19:00 óra Hemo Winner Versenytánc Egyesület műsora
20:00 óra Vásári komédia
20:30 óra Tombola
21:30 óra Bál Retro Voice Együttes

A rendezvény ideje alatt a helyszínen büfé üzemel!

Pénteken a Nők a Balatonért Egyesület Balatonrendesi Csoportjának tagjai által készített palacsinta kapható!

Az önkormányzat az időpont- és műsorváltoztatás jogát fenntartja! A műsorkezdési időpontok tájékoztató jellegűek.

A rendezvényt a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) támogatja.

Balatonrendes, 2018. 06. 20.


Pályázati felhívás - óvodapedagógusi állás

Révfülöp és Térsége Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusi állást hirdet.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 06. 20.


Tisztelt betegeink!

2018. június 25-29 között szabadságon leszek.

Helyettes orvos: Dr Király Tünde
Kővágóörs
Tel: 0620 365 58 20

Révfülöpön 2018. június 27-én rendel 12-14 h között.

Rendelése Kővágóörsön:

Hétfőn: 08:00-11:00
Kedden: 13:00-15:00
Szerdán: 08:30-10:30
Pénteken: 08:30-10:30

Szíves elnézésüket kérem:
Dr Németh Csaba

Balatonrendes, 2018. 06. 11.


Irány a Csobánc!

Ismerjük meg együtt környékünk környezeti, természeti értékeit! 8 év után térjünk vissza a Gyulaffyak földjére a kövirózsák, és hollók birodalmába!

A GÁZLÓ KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET 2018 június 9-én tisztelettel invitál újabb programjára minden kirándulni vágyót! Ezúttal a törökök által bevehetetlen Csobánc meghódítása a cél!

- Gyülekező: 9.00-kor Gyulakesziben a templomnál. Révfülöpről Volán járat 7.55 perckor indul, körbe megy a medencében.
- 9.05-kor indul a gyalogtúra. Az útvonal időjárástól függő, hossza 6-8 km, a tempó, ismerkedő ballagó, viszont az összemelkedés 253 m.
- Útvonal: Gyulakeszi - Csobánc - Kőmagas
- A Gyulakeszi Szőlőhegy megállóból a menetrend szerű busz 13.16-kor indul Révfülöpre.
- Tájképi, föld, növény-és állattani értékekre és egyéb érdekességekre csodálkozhatunk.
- Túravezető: Vókó László
- További információ: 06/30/4910074

Balatonrendes, 2018. 06. 08.


Védekezési felhívás

Védekezési felhívás a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget terjesztő szőlőkabóca ellen.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 06. 06.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 06-07 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 06. havi tájékoztató

2018. 07. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 05. 30.


MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzata meghívja Önt és Kedves Családját a Magyar Hősök Napja alkalmából a hősi halottak emlékhelyénél tartandó megemlékezésre.

A megemlékezés időpontja: 2018. május 28. hétfő 14:00 óra

Helyszín: Balatonrendes, Fő utcai kereszt

Balatonrendes, 2018. 05. 24.


Közérdekű közlemény

A Magyar Honvédség kijelölt alakulatai nemzetközi szállító repülőgép gyakorlatot hajtanak végre 8 nemzet részvételével Magyarország légterében 2018. június 10-22 között.

A Magyar Honvédség és a résztvevő nemzetek a vonatkozó jogszabályok kereti között arra törekednek, hogy a legkisebb mértékben zavarják az állampolgárok megszokott nyugalmát.

Kérjük a lakosság megértését!

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 05. 24.


Tájékoztatás

Tájékoztatás téli rezsicsökkentési támogatásról.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 05. 24.


Közmeghallgatás

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete

2018. május 28-án (hétfőn) 15.00 órai kezdettel

közmeghallgatást tart a Kultúrházban.

Napirend:

1.) Beszámoló a környezet állapotáról
2.) Beszámoló a Képviselő-testület munkájáról
3.) Közérdekű kérdések és javaslatok

Kérem, hogy a közmeghallgatáson megjelenni szíveskedjenek.

Fuchs Henrik sk.
polgármester

Balatonrendes, 2018. 05. 22.


TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az alábbi:

A hivatal székhelyén Kővágóörsön (8254 Kővágóörs, Petőfi u. 2.) 06-87/464-017 telefonközpont működik

Révfülöpi Kirendeltségen (8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8.): 06-87/464-244

hétfő 8: 00 - 12:00 és 13:00 - 15:30

szerda 8: 00 - 12:00 és 13: 00- 15:30

péntek 8: 00 - 12:00

Kérjük ügyfeleinket, hogy az ügyfélfogadási időt minden esetben betartani szíveskedjenek, mert ügyfélfogadási időn kívül - kedden és csütörtökön - nem tudjuk fogadni ügyfeleinket!

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 05. 14.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. május havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 05. 10.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. május 14. (hétfő) 08:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2018. 05. 08.


ÉRTESÍTÉS

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Dr. Sellyei Ferenc helyettese 2018. április 18-tól október 18-ig Dr. Karasszon Diána.

Badacsonytomaj, Kert u. 32. Tel.: 06-87/471-282

Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek 11.00 - 13.00 óráig.

Sürgős esetben a szigligeti rendelőbe is ellátja a betegeket.

Rendelés helye: Szigliget, Kossuth u. 23.

Telefon: 06-87/461-068

Rendelési idő: hétfő: 14.00 - 16.00 óráig
Rendelési idő: kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8.00 - 11.00 óráig.

Balatonrendes, 2018. 05. 04.


Lakossági tájékoztató

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az évi lomtalanítás időpontja jelenleg még nem ismert.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 04. 27.


Hivatali nyitvatartás

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége 2018. április 21-én (szombaton) zárva tart.

Tóthné Titz Éva

jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 04. 17.


Okmányiroda nyitvatartás - Választás 2018

Okmányirodák ügyfélfogadási tájékoztatója.

Okmányiroda választási tájékoztató

Okmányiroda tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 04. 03.


Óvodai beíratás

Óvodai általános felvételi időpont 2018/2019. nevelési évre Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába.

A Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Elnöke tájékoztatja a község lakosságát, hogy a 2018/2019. nevelési évre a Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvodába az általános felvételi időpontot a következők szerint határozza meg:

 • 2018.április 23. 8.00-11.30 óráig
 • 2018.április 24. 8.00-11.30 óráig
 • 2018.április 25. 11.30-16.00 óráig

A beíratás helye: Révfülöp és Térsége Napközi Otthonos Óvoda, Révfülöp Óvoda köz 20.

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 04. 03.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 04-05 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 04. havi tájékoztató

2018. 05. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 04. 03.


M E G H Í V Ó

Balatonrendes Község Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően

2018. április 2-án 14.00 órától "Húsvét Hétfői Játékokra"

várja a gyermekeket, érdeklődőket.

Jelentkezés: a Kultúrház előtt 14.00 órától (2 db piros tojást hozzál magaddal)

Rossz idő esetén a verseny a kultúrházban lesz.

A játék végén a nyertesek jutalomban részesülnek.

Balatonrendes, 2018. 03. 30.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. március havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 03. 20.


MEGHÍVÓ

Balatonrendes Község Önkormányzata ezúton meghívja Önt és Kedves Családját az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc emlékére tartandó ünnepségre.

Időpontja: 2018. március 15. csütörtök 11:00 óra
Helyszín: Balatonrendesi Kultúrház

Balatonrendes, 2018. 03. 08.


Bölcsődei ellátás

Balatonrendes település Önkormányzata a bölcsődei ellátás vonatkozásában az alábbi felhívást teszi közzé.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 03. 05.


HIRDETMÉNY

Ezúton tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal és a Révfülöpi Kirendeltsége

2018. március 10-én (szombaton) zárva tart.

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Balatonrendes, 2018. 03. 01.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. március 5. (hétfő) 08:00-11.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2018. 02. 27.


FELHÍVÁS!

Balatonrendes Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Balatonrendes község Településképi Arculati Kézikönyvének, valamint Településképi rendeletének véleményezési anyaga elkészült.

Településképi Arculati Kézikönyv

Rendelet tervezet

Lakossági fórum meghívó

Lakossági fórum felhívás

A fenti dokumentációkkal kapcsolatos észrevételeiket a Lakossági fórumon személyesen, vagy jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Fuchs Henrik polgármester nevére címezve tehetik meg:

Balatonrendes Község Önkormányzata
8255 Balatonrendes, Fő u. 1.
e-mail: jegyzo@kovagoors.hu

Véleményezésben való közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági Fórum időpontját 2018 március 12.-én 14:00 órára, a Polgármesteri Hivatal Nagytermében meghirdetve.

Fuchs Henrik sk.
polgármester

/A felhívás a 314/2012. (XI. 8,) Korm. rendelet 29. § szakasza szerinti, BALATONRENDES TELEPÜLÉS településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetés Szabályzata alapján jelenik meg./

Balatonrendes, 2018. 02. 26.


Intézményvezetői állás pályázat

Balaton-felvidéki Szociális, Gyermekjóléti és Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat intézményvezetői állás pályázat

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 02. 22.


Hivatásos gondnoki képzés

A Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatásos gondnoki képzést tart.

 • A képzés ideje: 2018. február 26.-2018. március 01.
 • A vizsga ideje: 2018. március 08.
 • A képzés költsége: 35 000 Ft

Bővebb információ >>

Balatonrendes, 2018. 02. 15.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. február havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 02. 05.


Kormányhivatal tájékoztató

Veszprém Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály kihelyezett ügyfélszolgálatának változásával kapcsolatos tájékoztató.

Bővebb információ >>

Balatonrendes, 2018. 01. 26.


Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referens 2018. 02-03 havi ügyfélfogadási tájékoztatója.

2018. 02. havi tájékoztató

2018. 03. havi tájékoztató

Balatonrendes, 2018. 01. 22.


Hivatásos gondnoki képzés

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladatkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatásos gondnoki képzést tart.

Bővebb információ >>

Balatonrendes, 2018. 01. 22.


FALUSI DISZNÓVÁGÁS BALATONRENDESEN 2018. FEBRUÁR 09-10.

Kedves Balatonrendesi lakók, üdülőtulajdonosok!

Balatonrendes Község Önkormányzata sok szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját egy igazi falusi disznóvágásra, mely egyszerre közösségi élmény, vidéki nyugalom, hagyományos ízvilág.

A kultúrház korlátozott befogadóképessége miatt kérjük, hogy ügyfélfogadási időben legkésőbb február 08-án 16:00 óráig a 87/777-100 telefonszámon jelezni szíveskedjenek az ebéden való részvételi szándékukat.

Az ebéd elfogyasztása minden balatonrendesi lakónak és üdülőtulajdonosnak térítésmentes.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 01. 16.


Rendőrségi hírlevél

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által szerkesztett, 2018. január havi bűnmegelőzési hírlevele.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 01. 16.


Ré Zen-Do karate iskola Ábrahámhegyen

Murguly Tamás 3 danos Ré Zen-Do karate mester iskolát nyit Ábrahámhegyen 2018. január 22-én, ahová szeretettel vár minden leendő sportolni vágyót. Az oktatás ingyenes és baráti.

Bővebb információ

Balatonrendes, 2018. 01. 15.


ZÁRLAT

Új fertőzött terület kijelölése, pufferzóna kiterjesztése, növény-egészségügyi zárlat elrendelése...

Bővebb információ

Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala

Balatonrendes, 2018. 01. 02.


Tájékoztatás jogi segítségnyújtásról

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Dr. Perger Orsolya ügyvéd ingyenes jogi tanácsadást tart.

Ideje: 2018. január 3. (szerda) 10:00-13.00 óráig

Helye: Család- és Gyermekjóléti Központ, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. Tel.: 06-87/322-977

Balatonrendes, 2017. 12. 29.


 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes