Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Balatonrendes Önkormányzatának hatályos rendeletei

---------------------------------------------------------------------------------
 

A közölt rendeletek tájékoztató jellegűek, a rendeletek hatályos szövege a Hivatalban, ügyfélfogadási időben tekinthetők meg nyomtatott formában.

1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet:Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
2/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2021. évi illetményalapjáról
1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
1/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet melléklete
1/2020.(I.31.) önkormányzati rendelet: Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
8/2019. (XI.08.) önkormányzati rendelet: A képviselők tiszteletdíjáról
7/2019.(X.04) önkormányzati rendelet: A szociális célú tűzifa juttatásról
5/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet: Balatonrendes Község Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
5/2019. (V. 28.) önkormányzati rendelet melléklete
2/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelet: A 2019. évi költségvetésről
2/2019. (II. 27.) rendelet melléklete
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet: A közszolgálati tisztviselők 2019. évi illetményalapjáról
4/2018. (IV. 05.) rendelet: A településkép védelméről
2/2018. (III. 01.) rendelet: A 2018. évi költségvetésről
2/2018. (III. 01.) rendelet melléklete
11/2017. (VIII. 07.) rendelet: A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
10/2017. (VIII. 07.) rendelet: A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól
9/2017. (V. 10.) rendelet: A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
2/2017. (III. 03.) rendelet: A 2017. évi költségvetésről
2/2017. (III. 03.) rendelet melléklete
9/2016. (IX. 30.) rendelet: Az egészségügyi alapellátás körzeteinek meghatározásáról
1/2016. (II.24.) rendelet: A 2016. évi költségvetésről
1/2016. (II.24.) rendelet melléklete
14/2015. (XI. 26.) rendelet: A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
10/2015. (IX.30.) rendelet: A talajterhelési díjról
2/2015.(III. 01.) rendelet: Az egyes szociális ellátások szabályozásáról
1/2015. (III. 01.) rendelet: A 2015. évi költségvetésről
1/2015. (III. 01.) rendelet melléklete
13/2014. (XII. 05.) rendelet: A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz kezeléséről
7/2014. (X. 9.) rendelet: A helyi adókról
1/2014. (II. 27.) rendelet: A 2014. évi költségvetésről
1/2014. (II. 27.) rendelet melléklete
17/2013. (XI. 14.) rendelet: Az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról
12/2013.(X. 01.) rendelet: A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról
12/2013.(X. 01.) rendelet melléklete
12/2013.(X. 01.) rendelet melléklete
12/2013.(X. 01.) rendelet melléklete
10/2013. (IX. 20.) rendelet: A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal állományát megillető juttatásokról
8/2013. (V. 21. ) rendelet: A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről
4/2013. (IV. 8.) rendelet: A házasságkötések hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
1/2013. ( III.4.) rendelet: A 2013. évi költségvetésről
1/2013. ( III.4.) rendelet melléklete
19/2010. (XII.23.) rendeletet: A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről, a közterület használatáról és üzemképtelen járművek elhelyezésének rendjéről
14/2010. (XI. 09.) rendelet: Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról szóló 8/2005 (XII.01.) számú rendelet módosításáról
11/2010. (X.29.) rendeletet: Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól
9/2010. (VIII.03.) rendelet: Egyes kitüntetések alapításáról és adományozás rendjéről
13/2008. (X.13.) rendelet: Az Internet Pont működésének díjtételeiről.
8/2006. (IV.7.) rendelet tervezete: a fiatalok életkezdési támogatásáról
8/2005. (XII.1.) rendelet: Balatonrendes község teljes közigazgatási területének Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban HÉSZ).
19/2004. /IX.2./ rendelet: Balatonrendes Önkormányzat közigazgatási területén villamoshálózat lakossági közmüfejlesztési hozzájárulásáról és annak mértékéről.
4/ 2004. (II.15.) rendelet: a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről.
21/2003. (XII.19.) rendelet: a csend biztosításáról és a zaj elleni védekezés egyes szabályairól.
20/2003. (XI.28.) rendelet: a Fő és a Simon I. utcában megvalósítandó ivóvízhálózat lakossági közmüfejlesztési hozzájárulásáról és annak mértékéről.
19/2003.(XI 12.) rendelet: A temetőről és a temetkezésről
12/2003. (IX.17.) rendelet: A Bányász és a Hegyalja utcában megvalósítandó ivóvízhálózat lakossági közmüfejlesztési hozzájárulásáról és annak mértékéről.
6/2000. (VI.19.) rendelet: A Balatonrendes László Gyula utcában megvalósítandó kisfeszültségi hálózatának lakossági közműfejlesztési hozzájárulásáról és annak mértékéről

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes