Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Letölthető adó, kereskedelmi és szociális nyomtatványok

------------------------------------------------------------------------------------------
 

Adó nyomtatványok:

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról (2019)

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról (2018)

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról (2017)

BEVALLÁS az iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről

BEVALLÁS iparűzési adóról, IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére

BEVALLÁS iparűzési adóalap egyszerűsített meghatározási módja

BEVALLÁS az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén

BEVALLÁS a telekadóról, a terület szerinti adózás esetében 2018. évet megelőző évekre

BEVALLÁS építményadóról 2018. évet megelőző évekre

BEVALLÁS a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz

BEVALLÁS az előrehozott helyi adóról

BEJELENTKEZÉS, adatváltozás iparűzési adóhoz

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

KÉRELEM számlák közötti átvezetéshez, túlfizetés visszautaláshoz

KÉRELEM adóigazolás kiállításához

ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról (2018)

ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról

ADATBEJELENTÉS a telekadóról (2018)

ADATLAP fizetési könnyítésre és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

MEGÁLLAPODÁS helyi adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kereskedelmi nyomtatványok:

Bejelentés bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról

Bejelentés a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adataiban történt változásról

Bejelentés működési engedély adataiban történt változásról

Bejelentés üzlet megszűnéséről

Bejelentés üzlet nyitvatartásának változásáról

Bejelentés üzlet használatára jogosult személyében történő változásról

Bejelentő szálláshely megszüntetéshez

Kérelem a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely nyilvántartába vételére

Bejelentés szálláshely üzemeltetésről

Bejelentés helyi termelői piac üzemeltetésről

Ügyleírások

Működési engedély iránti kérelem

Szociális nyomtatványok:

Kérelem 18. éven felüli tartósan beteg ápolására tekintettel nyújtott települési támogatásra való jogosultság megállapítához

Kérelem települési támogatás megállapítására lakhatási kiadásokhoz

Kérelem települési támogatás megállapítására közeli hozzátartozó eltemettetésére tekintettel

Kérelem települési támogatás megállapítására (iskolakezdésre tekintettel)

Kérelem önkormányzati segély megállapítására gyermek fogadására/születésére tekintettel

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

Kérelem gyógyszerköltségekre tekintettel nyújtott települési támogatás megállapítására

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

Környezettanulmány - Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításához

Vagyonnyilatkozat

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás megállapításához

Egyéb letölthető nyomtatványok

Bejelentés 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről

Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt

Összeíró adatlap kutya (eb) önkormányzati nyilvántartásba vételéhez

Bejelentő adatlap kutya (eb) önkormányzati nyilvántartásba vételéhez

Bejelentő adatlap méhészkedéshez

Kérelem vízi létesítmény vízjogi fennmaradási/üzemeltetési engedélyéhez

Peres ügyek:

A nyomtatványok nyomtatványkitöltő program segítségével tölthetőek ki. Bővebb információ >>

Kővágóörs 8254_K01

Kővágóörs 8254_P26

 

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes