Veszprém Balaton Európa Kultúrális Fővárosa 2023. hírek, információk, programok

Magyar Falu Program

Péter-Pál napok 2024. június 28-29.


Friss hírek, tájékoztatók


Közérdekű információk PDF


Balatonrendes Facebook oldalda


Online ügyintézés


Balatonrendes Önkormányzat ügyfélfogadása


Település-rendezési terv


Letölthető nyomtatványok


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Önkormányzati választások 2010 - hírek, tájékoztatók

--------------------------------------------------------------------------------
 

A polgármester Fuchs Henrik FÜGGETLEN jelölt lett.

Az önkormányzat összetétele:

Csabáné Varga Anikó FÜGGETLEN
Kuti Istvánné FÜGGETLEN
Perger János FÜGGETLEN
Piros Zita FÜGGETLEN

Részletesbb információk a hivatalos honlapon olvashatóak: www.valasztas.hu

Balatonrendes 2010. október 4.

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonrendes Választási Bizottság 2010. szeptember 13. 9 órai kezdettel megtartott Helyi Választási Bizottság soron következő üléséről.

Helye: Kultúrház Balatonrendes, Fő u. 1.

Jelen vannak:

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnök
Mészáros Géza Helyi Választási Bizottság tag
Kalász Istvánné Helyi Választási Bizottság tag
Polánszky Eduárd Helyi Választási Bizottság tag
Illésné Rácz Andrea Helyi Választási Iroda tag

Illésné Rácz Andrea: Köszönti a Helyi Választási Bizottság tagjait. Ismerteti, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 105/A. § (2) bekezdés c.) pontjában kapott felhatalmazás alapján a szavazólap mintákat jóvá kell hagyni.

Felkéri a Választási Bizottság elnökét a szavazólapok elfogadásával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Lakos Lászlóné elnök: A polgármester szavazólap mintákat leellenőrizték adattartalmában eltérés, hiba nincs. Javasolja a szavazólapok elfogadását.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal -egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság

13/2010. (IX.13.) határozata

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A. (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Balatonrendes község polgármester szavazólap mintát leellenőrízte, azt változtatás nélkül jóváhagyta, nyomtatható jelzéssel ellátta és aláírással hitelesítette, jelen határozathoz mellékelte. A Helyi Választási Bizottság úgy rendelkezik, hogy jelen határozat 2010. szeptember 14-én 16.01 órakor lép hatályba, amennyiben a 11/2010. (IX.08.) számú HVB határozat ellen fellebbezés nem érkezik. Felkéri a HVI munkatársát, hogy a VER-ben haladéktalanul rögzítse a szavazólap minősítését.

A határozat ellen a meghozatalát követő egy napon belül a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmazni kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s  

Balatonrendes Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c.) pontja felhatalmazása alapján jóváhagyja a területi listás szavazólap adattartalmát.

A Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a Választási Bizottság döntését követő napon megérkezzen.

A határozat a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c.) ponton alapult, a jogorvoslatról való tájékoztatás 79. § (1)-(2), 80. § (4) bekezdésén alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Az egyéni listás szavazólap mintákat leellenőrizték adattartalmában eltérés, hiba nincs. Javasolja a szavazólapok elfogadását.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság 4 igen szavazattal -egyhangúlag - meghozta az alábbi határozatot

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság

14/2010. (IX.13.) határozata

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A. (2) bekezdés c.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Balatonrendes község egyéni listás szavazólap mintát leellenőrízte, azt változtatás nélkül jóváhagyta, nyomtatható jelzéssel ellátta és aláírással hitelesítette, jelen határozathoz mellékelte. A Helyi Választási Bizottság úgy rendelkezik, hogy jelen határozat 2010. szeptember 14-én 16.01 órakor lép hatályba, amennyiben a 11/2010. (IX.08.) számú HVB határozat ellen fellebbezés nem érkezik. Felkéri a HVI munkatársát, hogy a VER-ben haladéktalanul rögzítse a szavazólap minősítését.

A határozat ellen a meghozatalát követő egy napon belül a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett, de a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. szeptember 11-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmazni kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

I n d o k o l á s  

Balatonrendes Helyi Választási Bizottság a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c.) pontja felhatalmazása alapján jóváhagyja a területi listás szavazólap adattartalmát.

A Választási Bizottságnak a szavazólap adattartalmának jóváhagyásával kapcsolatos döntése elleni fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a Választási Bizottság döntését követő napon megérkezzen.

A határozat a Ve. 105/A. § (2) bekezdés c.) ponton alapult, a jogorvoslatról való tájékoztatás 79. § (1)-(2), 80. § (4) bekezdésén alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Az ülést 9.30 órakor bezárta.

k.m.f

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke

Mészáros Géza HVB tag jkv. hitelesítő

Tisztelt Választópolgárok!

Értesítem Balatonrendes Községek Választópolgárait, hogy a 2010. október 3. napjára kitűzött Önkormányzati képviselők és polgármester választás során nyilvántartásba vett

Polgármester jelöltek:

Fuchs Henrik független társadalmi megbízatás
Lezsák Károly független társadalmi megbízatás
Perger János független főállás

Egyéni listás települési önkormányzati képviselő jelöltek:

Burbács Barnabásné független
Csabáné Varga Anikó független
Gáspár Tamás független
Kuti Istvánné független
Lezsák Mihály Nándor független
Perger János független
Piros Zita független

Balatonrendes, 2010. szeptember 3.

Soltész Attila HVI vezető

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonrendes Választási Bizottság 2010. szeptember 3. 17 órai kezdettel

megtartott Helyi Választási Bizottság soron következő üléséről.

Helye: Kultúrház Balatonrendes, Fő u. 1.

Jelen vannak:

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnök
Gyöngyösi Lídia Helyi Választási Bizottság elnökhelyettes
Mészáros Géza Helyi Választási Bizottság tag
Kalász Istvánné Helyi Választási Bizottság tag
Polánszky Eduárd Helyi Választási Bizottság tag
Illésné Rácz Andrea Helyi Választási Iroda tag

Illésné Rácz Andrea: Köszönti a Helyi Választási Bizottság tagjait. Ismerteti, hogy a helyi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán Balatonrendes egyéni listás jelöltként két személy, polgármester jelöltként egy személy jelentette be jelölését. A választási eljárásról szóló l997. évi C. törvény 55.§. (2) értelmében az illetékes választási bizottságnak minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő két napon belül nyilvántartásba kell venni.

Felkéri a Választási Bizottság elnökét a jelöltekkel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Gáspár Tamás Balatonrendes, Bányász utca 17. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 4
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 4
- elfogadható 4
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 4 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

10/2010. (IX. 03.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Gáspár Tamás 8255 Balatonrendes, Bányász u. 17. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Gáspár Tamás 8255 Balatonrendes, Bányász u. 17. szám alatti lakos 2010. szeptember 3. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Gáspár Tamás bejelentéséhez 4 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 4 db ajánlószelvényből elfogadható 4 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 5
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 5
- elfogadható 5
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 5 db ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

11/2010. (IX. 03.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6. szám alatti lakos 2010. szeptember 3. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Perger János bejelentéséhez 5 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 5 db ajánlószelvényből elfogadható 5 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6..szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit polgármester jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 5
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 5
- elfogadható 5
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 5 db ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Polgármester jelölés:

Jelöltet állítani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 4 db

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

12/2010. (IX. 03.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6. szám alatti lakos polgármester jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy, fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 7-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Perger János 8255 Balatonrendes, Révfülöpi u. 6. szám alatti lakos 2010. szeptember 3. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne. Bejelentette, hogy megbízatását főállásban kívánja betölteni.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 4 érvényes ajánlást jelent. Perger János bejelentéséhez 5 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 5 db ajánlószelvényből elfogadható 5 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Az ülést 17.30 órakor bezárta.

k.m.f

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke

Mészáros Géza HVB tag jkv. hitelesítő

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonrendes Választási Bizottság 2010. szeptember 2. 16 órai kezdettel

megtartott Helyi Választási Bizottság soron következő üléséről.

Helye: Kultúrház Balatonrendes, Fő u. 1.

Jelen vannak:

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnök
Gyöngyösi Lídia Helyi Választási Bizottság elnökhelyettes
Mészáros Géza Helyi Választási Bizottság tag
Kalász Istvánné Helyi Választási Bizottság tag
Polánszky Eduárd Helyi Választási Bizottság tag
Illésné Rácz Andrea Helyi Választási Iroda tag

Illésné Rácz Andrea: Köszönti a Helyi Választási Bizottság tagjait. Ismerteti, hogy a helyi önkormányzati képviselők 2010. évi választásán Balatonrendes egyéni listás jelöltként öt személy, polgármester jelöltként két személy jelentette be jelölését. A választási eljárásról szóló l997. évi C. törvény 55.§. (2) értelmében az illetékes választási bizottságnak minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet a bejelentést követő két napon belül nyilvántartásba kell venni.

Felkéri a Választási Bizottság elnökét a jelöltekkel kapcsolatos döntés meghozatalára.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Burbács Barnabásné Balatonrendes, Fő u. 3. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 4
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 4
- elfogadható 4
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 4 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

3/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Burbács Barnabásné 8255 Balatonrendes, Fő u. 3. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként -

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Burbács Barnabásné 8255 Balatonrendes, Fő u. 3. szám alatti lakos 2010. szeptember 1. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Burbács Barnabásné bejelentéséhez 4 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 4 db ajánlószelvényből elfogadható 4 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Csabáné Varga Anikó 8255 Balatonrendes, Ibolya u. 6. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 10
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 10
- elfogadható 10
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 10 db ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

4/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Csabáné Varga Anikó 8255 Balatonrendes, Ibolya u. 6. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként -

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Csabáné Varga Anikó 8255 Balatonrendes, Ibolya u. 6. szám alatti lakos 2010. szeptember 1. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Csabáné Varga Anikó bejelentéséhez 10 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 10 db ajánlószelvényből elfogadható 10 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Kuti Istvánné 8255 Balatonrendes, Hegyi u. 72/39 hrsz. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 10
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 10
- elfogadható 10
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 10 db ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

5/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Kuti Istvánné 8255 Balatonrendes, Hegyi út 72/39 hrsz. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként -

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Kuti Istvánné 8255 Balatonrendes, Hegyi út 72/39 hrsz szám alatti lakos 2010. szeptember 2. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Kuti Istvánné bejelentéséhez 10 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 10 db ajánlószelvényből elfogadható 10 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Lezsák Mihály Nándor 8255 Balatonrendes, Simon I. u. 13. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 8
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 8
- elfogadható 8
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 8 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

6/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Lezsák Mihály Nándor 8255 Balatonrendes, Simon I. u. 13. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként -

- a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Lezsák Mihály Nándor 8255 Balatonrendes, Simon István u. 13. szám alatti lakos 2010. augusztus 31.. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Lezsák Mihály Nándor bejelentéséhez 8 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 8 db ajánlószelvényből elfogadható 8 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Piros Zita 8255 Balatonrendes, Hegyalja u. 6. szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit egyéni listás képviselő jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 4
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 4
- elfogadható 4
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 4 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Képviselők jelölés:

Jelöltet állítani a sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

7/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Piros Zita 8255 Balatonrendes, Hegyalja u. 6. szám alatti lakos egyéni listás jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Piros Zita 8255 Balatonrendes, Hegyalja u. 6. szám alatti lakos 2010. szeptember 2. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán egyéni listás jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében egyéni listás jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 2 érvényes ajánlást jelent. Burbács Barnabásné bejelentéséhez 4 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 4 db ajánlószelvényből elfogadható 4 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Fuchs Henrik 8255 Balatonrendes, László Gy. u. 1.szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit polgármester jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 24
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 24
- elfogadható 24
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 24 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Polgármester jelölés:

Jelöltet állítani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 4 db

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

8/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Lezsák Károly 2800 Tatabánya, Mártírok út 26 2/10. szám alatti lakos polgármester jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Lezsák Károly 2800 Tatabánya, Mártírok út 26. 2/10. szám alatti lakos 2010. augusztus 31. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 4 érvényes ajánlást jelent. Lezsák Károly bejelentéséhez 6 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 6 db ajánlószelvényből elfogadható 6 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Helyi Választási Bizottság felé Fuchs Henrik 8255 Balatonrendes, László Gy. u. 1 szám alatti lakos adta le ajánlószelvényeit polgármester jelöltként. A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte.

Ellenőrzött ajánlószelvények száma: 24
Formai hibás ajánlószelvények száma: 0
Feldolgozott ajánlószelvények száma: 24
- elfogadható 24
- ellenőrzésre továbbított (ellenőrzendő) 0
- nem elfogadható: 0
- ebből többszörös ajánlás miatt nem elfogadható 0

A számítógépes ellenőrzés eredményéről készült statisztika alapján 6 ajánlószelvény szabályosan kitöltött és érvényes.

Polgármester jelölés:

Jelöltet állítani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 4 db

Felkéri a bizottság tagjait a határozat meghozatalára.

A Választási Bizottság 5 igen, szavazattal az alábbi határozatot hozta.

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága

9/2010. (IX. 02.) HVB h a t á r o z a t a

Balatonrendes Község Helyi Választási Bizottsága Fuchs Henrik 8255 Balatonrendes, László Gy. u. 1. szám alatti lakos polgármester jelöltként - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választására -

nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen bármely választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, illetőleg az ügyben érintett jogi személy fellebbezést nyújthat be. A fellebbezést a Helyi Választási Bizottságnál (8255 Balatonrendes, Fő u. 1.) kell előterjeszteni. A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb a megtámadott határozat meghozatalától számított két napon belül - legkésőbb 2010. szeptember 4-én 16.00 óráig - megérkezzen a Helyi Választási Bizottsághoz.

A fellebbezésnek tartalmaznia kell a fellebbezés Ve. 79. § (2) bekezdés szerinti alapját, a fellebbezés benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét), - ha a lakcímétől (székhelyétől eltér) postai értesítési címét, a fellebbezés benyújtójának választása szerint telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét, telefaxszámát, vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. A fellebbezést a Veszprém Megyei Területi Választási Bizottság (8200 Veszprém, Megyeház tér 1.) bírálja el.

I N D O K O L Á S

Fuchs Henrik 8255 Balatonrendes, László Gy. u. 1. szám alatti lakos 2010. szeptember 2. napján bejelentette, hogy a 2010. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelöltként kéri nyilvántartásba vételét. Kijelentette, hogy választójoggal rendelkezik és a jelölést elfogadta, valamint, hogy nincs olyan tisztsége, mely megbízatásával összeférhetetlen lenne.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdése értelmében polgármester jelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott, mely jelen esetben legalább 4 érvényes ajánlást jelent. Fuchs Henrik bejelentéséhez 24 db ajánlószelvényt csatolt. A Ve. 54. § (1) bekezdése értelmében az illetékes választási bizottságnak az ajánlásokat ellenőriznie kell. Az ajánlások ellenőrzése a (2) bekezdés szerint a számszerűség, az ajánló választópolgár lakóhelye, az ajánlószelvény érvényessége, kitöltése, többes ajánlás ellenőrzését, valamint az ajánlószelvényt átadó választópolgár azonosítását jelenti. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzését a Helyi Választási Iroda elvégezte. Az ajánlószelvények számítógépes ellenőrzéséhez kiállított kísérőlap alapján megállapítható, hogy a feldolgozott 24 db ajánlószelvényből elfogadható 24 db, formai hibás 0 db, további ellenőrzést igényel 0 db, nem elfogadható ajánlószelvény 0 db.

A Ve. 55. § (2) bekezdése alapján minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentést követő 2 napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a jelölt által benyújtott érvényes ajánlások a küszöbszámot (2) meghaladták, az egyéni listás jelölt bejelentése a Ve. előírásainak megfelel, ezért nyilvántartásba vette.

A határozat a 2010. évi L. törvény 9. § (3) bekezdésén, a Ve. 29/B. §, 52. §, 54. §, 55. §, 105/A. § (2) bekezdés a) pontján, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

Lakos Lászlóné elnök: Az ülést 17.30 órakor bezárta.

k.m.f

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke

Mészáros Géza HVB tag jkv. hitelesítő

Jegyzőkönyv

Készült: Balatonrendes Helyi Választási Bizottság alakuló ülésén 2010. augusztus 19-én 9.30 órakor.

Jelen vannak:

Lakos Lászlóné Helyi Választási Bizottság tagja
Mészáros Géza Helyi Választási Bizottság tagja
Gyöngyösi Lídia Helyi Választási Bizottság tagja
Kalász Istvánné Helyi Választási Bizottság tagja
Dencsné Laczkó Tímea Helyi Választási Bizottság póttagja
Illésné Rácz Andrea Helyi Választási Iroda tag

Illésné Rácz Andrea: Köszönti a helyi választási bizottság alakuló ülésén megjelenteket. Ismerteti a Választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény alapján a választási bizottság feladatait. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a törvény 28. § alapján előírt esküt az alpolgármester előtt letették, ezt követően az alakuló ülésen a választási bizottság tagjai maguk közül választják meg az elnököt és annak helyettesét.

Felkéri Mészáros Géza korelnököt, az ülés levezetésére.

Mészáros Géza: Mivel a Bizottság összetétele az előző ciklushoz képest nem változott, javasolja az eddigi elnök Lakos Lászlóné újbóli megbízását.

A Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

1/2010. (VIII.19) Balatonrendes Helyi Választási Bizottsági határozat:

A Helyi Választási Bizottság a Bizottság elnökének

Lakos Lászlóné

Balatonrendes, Ibolya u. 4. szám alatti lakost

megválasztotta.

Lakos Lászlóné: Köszöni a bizalmat. A Helyi Választási Bizottság elnök helyettesének javasolja Gyöngyösi Lídia Balatonrendes, Csapás u. 39.. szám alatti lakost.

A Választási Bizottság 4 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

2/2010. (VIII.19) Balatonrendes Helyi Választási Bizottsági határozat:

A Helyi Választási Bizottság a Bizottság elnökhelyettesének

Gyöngyösi Lídia

Balatonrendes, Csapás u. 39. szám alatti lakost

megválasztotta.

Lakos Lászlóné: Megköszöni a tagok részvételét, és az ülést 10.00 órakor bezárja.

k.m.f.

Lakos Lászlóné elnök

Gyöngyösi Lídia elnökhelyettes

Tisztelt Választópolgárok!

2010. október 3-án ismét általános önkormányzati választásra kerül sor. Négyévente egyszer van lehetőség arra, hogy közös ügyeink vitelére helyi önkormányzati képviselőket és polgármestereket válasszunk. Közös döntésünk hosszú időre meghatározza településünk sorsát, így nem mindegy ki jár el képviseletükben.

Vegyen részt Ön is a választáson, adjon felhatalmazást a közügyek intézésére!

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen. Polgármesterré és főpolgármesterré magyar állampolgár választható.

A Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán - amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen.

Az Alkotmány értelmében nincs választójoga annak, aki jogerős ítélet alapján:
. cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság hatálya alatt áll, illetőleg
. a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,
. szabadságvesztés büntetését tölti, vagy
. büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Külföldön élő magyar állampolgár az önkormányzati választáson nem szavazhat. Amennyiben a polgár külföldi letelepedés szándékával elhagyja az országot, nem rendelkezik választójoggal.

A külképviseleten való szavazást az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé.

Jelölés és a választás rendszere

 • A települési önkormányzati képviselők választása

A települési önkormányzati képviselőket a település választópolgárai egyéni listás választási rendszerben választják meg. Ön legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, amennyi a településen megválasztható képviselők száma, de szavazata akkor is érvényes, ha a lehetségesnél kevesebb jelöltre szavaz. Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb érvényes szavazatot kapták.

A községben betölthető képviselői helyek száma: 4 fő

 • Polgármester választása
  Az lesz a település polgármestere, aki a jelöltek közül a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
 • A megyei közgyűlés tagjainak választása
  A megyei közgyűlés tagjait listán választják. Listát pártok és egyéb társadalmi szervezetek állítanak. A választópolgár egy listára szavazhat. Az egyes listák a kapott szavazatok arányában jutnak mandátumhoz, de csak abban az esetben, amennyiben az összes érvényes szavazat 5 %-át megszerezték.

A szavazás módja

- Szavazni csak személyesen lehet. Szavazni a szavazás napján 6 órától 19 óráig lehet. A szavazatszámláló bizottság először megállapítja az Ön személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben. A személyazonosság és a lakcím igazolására a következő, érvényes igazolványok alkalmasak:

- lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi, könyvecske formátumú) vagy

- személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú)

és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani. A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a polgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel. Fontos ezért, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottságtól megkapja a szavazólapokat és a borítékot. A szavazólapokat az Ön jelenlétében lebélyegzik, máskülönben a szavazólap nem érvényes. A szavazólapok átvételekor Önnek alá kell írnia a névjegyzéket. A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésére, amelyben kitöltheti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet. Jelöltre/listára szavazni a jelölt/lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet. Érvénytelen az a szavazólap, amely nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal, amelyet érvénytelen szavazólapon adtak le, nem tollal a jelölt/lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe írt két, egymást metsző vonallal adtak le. A törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy kiesett jelöltre adtak le. Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe. A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, a jelöltek sorrendjét megváltoztatták, a jelölt nevét kihúzták, illetve nevet hozzáírtak.

Végezetül a szavazólapokat a borítékba kell helyeznie, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság előtt az urnába kell dobnia. Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése előtt jelzi, hogy annak kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, helyébe új lapot ad ki, és ezt a tényt a jegyzőkönyvben rögzíti. A bizottság a rontott szavazólap helyett újat - személyenként - csak egyszer adhat ki.

A választási eredmény megállapításáról készült jegyzőkönyvek egy példánya az illetékes települési önkormányzat választási irodájában a szavazást követő három napon belül (2010. október 6-ig) megtekinthető.

Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen (igazolással szavazás)

Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel is rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy - igazolással - bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat a tartózkodási helyén, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és a szavazás napjáig nem szűnik meg. Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig kérhet a lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől (azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába. Az igazolás kiadását követően nincs lehetősége arra, hogy meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon! Az igazolással a szavazás napját megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett, a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.

Szavazás mozgóurnával

Ha Ön mozgásában gátolt, és emiatt nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben, kérheti, hogy a szavazatszámláló bizottság vigye ki Önhöz a mozgóurnát. Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól kérhet.

Kampánycsend

A korábbi szabályozástól eltérően már csak a szavazás napján van kampánycsend, így kampányt 2010. október 3-án 00.00 órától 2010. október 3-án 19.00 óráig folytatni tilos.

HÍRDETMÉNY

BALATONRENDES ÖNKORMÁNYZAT 2010. évi költségvetés I. féléves teljesítés >>

HÍRDETMÉNY

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50/A. § (4) bekezdés alapján az Önkormányzat pénzügyi helyzetéről az alábbi tájékoztatást teszem közzé. 

Balatonrendes Község Önkormányzat Pénzforgalmi adatok (június 30.)

2010. évi Önkormányzat költségvetésének Eredeti előirányzat: 49.414.- e Ft
2010. évi Önkormányzat költségvetésének Módosított előirányzata: 49.414.- e Ft
2010. évi Önkormányzat költségvetésének bevételi teljesítés: 13.388.- e Ft
2010. évi Önkormányzat költségvetésének kiadási teljesítés: 21.667.- e Ft 

Balatonrendes Község Önkormányzat Balaton-felvidéki Takarékszövetkezetnél vezetett
bankszámláinak egyenlege 2010. augusztus 31-én

Költségvetés:

Költségvetési számla: 2.895.045.- Ft
Házi pénztár záró egyenlege: 41.653.- Ft
Adószámlák összesen: 1.405.388.- Ft
Környezetvédelmi alap számla: 264.629.- Ft
Viziközmű számla: 460.759.- Ft
Lekötött betét: 0.- Ft

Balatonrendes Község Önkormányzat Raiffeisen banknál vezetett
bankszámlájának egyenlege 2010. augusztus 31-én

Lekötött betét: 0.- Ft

Nyilatkozat

Balatonrendes Község Önkormányzatának hitelállománya nincs.

Későbbi éveket terhelő kötelezettségek:  

Tapolca és Környéke Többcélú kistérségi társulás részére:
Épületvásárlásra vállalt kezesség 2009-2027-ig évi 38 e Ft erejéig

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség:
2011-ben fizetendő vízkészlet járulék 173 e Ft.

Balatonrendes, 2010. szeptember 2.

Fuchs Henrik
alpolgármester

HÍRDETMÉNY

Balatonrendes Község vagyoni és pénzügyi helyzetéről az 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A§ (4) bekezdésben foglaltak szerint

Tisztelt Lakosság!

Balatonrendes Község vagyoni és pénzügyi helyzetéről a polgármesternek a választást megelőző 30 nappal részletes jelentést kell közzétennie a helyi önkormányzat vagyoni helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.

Ezen jogszabály követelmény megfelelésének eleget téve közzétételre kerül:

 • Balatonrendes Község Önkormányzatának 2010. I. félévi gazdálkodásáról szóló előterjesztés , melynek elfogadása szeptember 9-én várható.
 • Balatonrendes Község Önkormányzat pénzkészlet leltára 2010. 08.31-ei állapot szerint
 • Balatonrendes Község Önkormányzat 2011. évre és az azt követő éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek
 • Balatonrendes Község Önkormányzat vagyonát bemutató tételes ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartás
 • Balatonrendes Község Önkormányzatának 16/2009. (X.9.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

A hirdetményben foglalt részletes jelentés teljes terjedelmében megtekinthető Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségének Pénzügyi Irodájában (Földszint) munkaidőben hétfői, szerdai napokon 8-15 óráig, pénteki napokon 8-12 óráig, továbbá Balatonrendes Község hivatalos honlapján a www.balatonrendes.hu címen. A honlapon történő közzététel nem tartalmazza az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartást, mivel az csak és kizárólag a Magyar Államkincstár zárt programjából tekinthető meg, így ezen dokumentumot kizárólag papír alapon lehet megtekinteni Ábrahámhegy-Balatonrendes Községek Körjegyzőségén.

Ábrahámhegy, 2010. szeptember 2.

Fuchs Henrik
alpolgármester

HÍRDETMÉNY

A Magyar Köztársaság Elnöke az Önkormányzati Képviselők és Polgármesterek választását 2010. október 3. napjára tűzte ki.

Képviselők jelölése:

Jelöltet állítani a sárga színnel jelzett ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Képviselőjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 2 db

A településen betölthető képviselői helyek száma: 4

Polgármester jelölése:

Jelöltet állítani a fehér színű ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy megbízottjának történő átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Polgármesterjelölt az lehet, akit a településen lakóhellyel rendelkező választópolgárok legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott.

Balatonrendes településen a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 132 fő.

A jelölt nyilvántartásba vételéhez szükséges ajánlószelvények száma: 4 db

Választásra jelöltet ajánlani 2010. szeptember 3-ig csak a hivatalos ajánlószelvénnyel lehet.

Jelöltet legkésőbb 2010. szeptember 3-án 16.00 óráig lehet bejelenteni a Helyi Választási Irodában (Ábrahámhegy, Badacsonyi u.13.), a megfelelő számú ajánlószelvény és nyilvántartásba vételhez szükséges formanyomtatvány kitöltését követően.

Ábrahámhegy, 2010. augusztus 13.

Soltész Attila
HVI vezető

HÍRDETMÉNY

Értesítem Ábrahámhegy és Balatonrendes Községek Választópolgárait, hogy a 2010. október 3. napjára kitűzött Önkormányzati képviselők és polgármester választás választói névjegyzéke 2010. augusztus 18-tól 2010. augusztus 22-ig megtekinthető az Ábrahámhegyi Körjegyzőség földszinti, pénzügyi irodájában naponta 8 - 16 óráig.

Tekintettel az augusztus 20-i illetve az azt követő munkaszüneti napokra, a névjegyzék megtekintése érdekében a Helyi Választási Iroda minden nap (augusztus 20. augusztus 21. augusztus 22.) ügyeletet tart.

Az ügyeletet Illésné Rácz Andrea látja el, aki telefonos egyeztetést követően, a névjegyzék megtekintésére lehetőséget biztosít.
Telefonos ügyeletet naponta 8.00 - 16.00 óráig a 06/70-332-8917-es telefonszámon történik.

Amennyiben a választásokkal kapcsolatos kifogást, jogorvoslati kérelmet kíván benyújtani, szintén a 06-70/332-8917-es telefonszámon szíveskedjenek a kollégát értesíteni.

A névjegyzékből való kihagyás, vagy névjegyzékbe való felvétel miatt 2010. augusztus 22-én 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani.

Ábrahámhegy, 2010. augusztus 13.

Soltész Attila
HVI vezető

HÍRDETMÉNY

2010. október 3. napjára kitűzött önkormányzati képviselők és polgármester választás előkészítésére, lebonyolítására Választási Információs Szolgálat került létrehozásra.

A szolgálat székhelye: Körjegyzőség Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.
Telefon: 87/471-506
Telefax száma: 87/571-110

Az Információs Szolgálat

munkanapokon 7.30 - 16 óráig,
pénteken 7.30 - 13.30 óráig
ügyfélfogadási időben érhető el.

A Választási Információs Szolgálat az érdeklődő állampolgárok, jelölő szervezetek, jelöltek, sajtószervek tájékoztatásával kérdésekre történő azonnali, de legkésőbb 48 órán belüli válaszadással látja el feladatát a választás végleges eredményének közzétételéig.

Ábrahámhegy, Balatonrendes Önkormányzatok Helyi Választási Irodájának vezetője: Soltész Attila címzetes főjegyző

Választási Iroda tagja: Illésné Rácz Andrea

Ábrahámhegy, 2010. augusztus 13.

Soltész Attila
HVI vezető

HVI vezetői határozat - megválasztható önkormányzati képviselők számának megállapítása

2/2010.(VII.12.) HVI vezetői határozat

Balatonrendes Község Helyi Választási Iroda vezetőjeként a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (továbbiakban: Övjt.) 24. § (2) bekezdésében és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (Ve.) 102. § (1) bekezdésében kapott hatáskörömben eljárva Balatonrendes községben a helyi önkormányzati képviselők száma meghatározása tárgyában meghoztam az alábbi

határozatot:

Balatonrendes Községben a helyi önkormányzati képviselők számát a község lakosságszáma alapján 4 főben határozom meg.

A határozat ellen annak meghozatalától számított 2 napon belül a Területi Választási Iroda Vezetőjéhez címzett, de a Helyi Választási Irodánál (8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13.) benyújtott kifogással lehet élni.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. július 14. napján 16.00 óráig megérkezzen.

Indoklás

Az Övjt. 3.§-a és a Ve 102. §. (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testület tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Az Övjt. 4. § szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település - egyéni listás választási rendszerben - egy választókerületet alkot, a képviselők száma 100 lakosig 2 fő, 1000 lakosig 4 fő.

A Közigazgatási és elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának tájékoztatása szerint Balatonrendes község lakosságszáma 2010. január 1-jén 156 fő volt.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A jogorvoslat lehetőségét a Ve. 102. § (3) bekezdése biztosítja.

A határozat közzétételének módja: Balatonrendes Önkormányzat honlapján és hirdetőtáblain való nyilvánosságra hozatal.

Ábrahámhegy, 2010. július 12.

Soltész Attila
HVI vezető

 

 
Magyar nyelvű oldal Deutschsprachige Seite Balatonrendes